Aktiverande uppgift: Drömmar eller mardrömmar – en framtidsuppgift

20 min

I uppgiften funderar ni på en önskvärd och en icke-önskvärd framtid med tanke på barnets rättigheter.

Uppgift:

Läraren ritar ett stort Delfoi-fyrfält på den whiteboarden eller krittavlan (se mallbild, pdf).

Läraren berättar: I uppgiften funderar ni på önskvärda och icke-önskvärda framtidsutsikter. Ni läser fyra påståenden om framtiden, där var och en kan fundera på om påståendet är sannolikt eller osannolikt samt önskvärt eller icke önskvärt.
Läraren kan ge ett exempel: ”I framtiden kommer varje lärare i skolan att ersättas med en robot” och ni kryssar för ert önskemål i fyrkanten.

Läraren berättar: I uppgiften finns inte rätta eller felaktiga svar, utan eleven antecknar i fyrfältet enligt vad eleven själv anser om sannolikheten och önskvärdheten i påståendet om framtiden.

Läraren läser ett påstående åt gången. Varje påstående kan följas av en liten diskussion om varför eleverna valde sitt alternativ. Och vad bör hända för att ett icke-önskvärt påstående ska bli önskvärt eller ett osannolikt påstående sannolikt?

Mellan påståendena raderas kryssen från fyrfältet.

Som uppvärmningsuppgift kan eleverna ges till exempel samma påstående ”I framtiden har varje lärare i skolan ersatts med en robot”.

Påståenden:

  • Om fem år förekommer det mindre mobbning.
  • Om femton år får 16-åringar rösta.
  • År 2050 har den globala uppvärmningen stoppats.
  • I framtiden finns det inte någon fattigdom.

Tillbehör:

  • Tuschpennor eller kritor för whiteboardtavlan,
  • Alternativt tejp och gott om utrymme.

Psst. Om det finns gott om golvyta, kan fyrfältet markeras med tejp på golvet. Då ställer sig eleverna själva på önskat ställe i fyrfältet vid varje påstående. Betydelserna av de olika delarna i fyrfältet kan skrivas på A4-papper och fästas med tejp på golvet. Det lönar sig att göra fyrfältet så stort som möjligt så att eleverna kan välja den plats de vill.

Psst. Psst. Eleverna kan om de så önskar också föreslå egna framtidspåståenden vars sannolikhet och önskvärdhet klassen får bedöma.

Psst. Psst. Psst. Läs om framtidstänkande på barn- och ungdomsstiftelsens webbplats (på finska, nuori.fi)