Kommunikationsmaterial

På den här sidan finns kommunikationsmaterial som man kan använda på Veckan för barnets rättigheter 2023!

Kommunikationsmaterial kan användas fritt i sociala medier och i marknadsföringen av Veckan för barnets rättigheter. Skriv gärna även ut våra affischer och lägg ut dem till exempel på väggen i klassrummet, i dagisen eller lägg dem fram under ditt evenemang.

Ta kontakt om du behöver tryckbara filer för ditt eget bruk under Veckan för barnets rättigheter eller om du har frågor om materialen. Du hittar allt material på finska på sidan Viestintämateriaalit.

Affischer

""

Logo

 

Bilder för sociala medier och webbsidor:

X/Twitter och Facebook banner

Instagram

Landskapsbilder