Vad skrämmer dig?

15 min

Tillbehör: Pekdatorer eller skrivredskap, minneslappar/pappersbitar

Eleverna skriver sina rädslor på lappar, 1 rädsla per lapp. Alternativt kan uppgiften utföras t.ex. på plattformen Flinga, om den används i klassen och är bekant för eleverna. Ni för lapparna till tavlan eller klassväggen.

Ni för lärarledda diskussioner om rädslor som nämns på lapparna. Ni fokuserar särskilt på hur olika och liknande saker som skrämmer er. Rädslorna kan också grupperas på tavlan eller på väggen/i Flinga.

Läraren delar in eleverna i par eller grupper på tre och varje par får en lapp med en rädsla.

Paret får i uppgift att tillsammans komma på sätt att övervinna denna rädsla. Hur kan man hantera rädslan? Hur kan man minska på den? Kan man undvika det som orsakar rädsla? Är orsaken till rädslan på riktigt farlig eller känns det bara så?

Ni går tillsammans igenom metoder som ni kommit på för att övervinna rädslor.

Till sist går ni under lärarens ledning igenom uppgiften och läraren betonar att ett barn har rätt att känna sig vara i trygghet och uppleva trygghet och att vuxna har till uppgift att skydda barnet. Läraren kan också påminna om att ifall ett barn inte känner sig tryggt, ska barnet säga det till en trygg vuxen, såsom en förälder, en mor/farförälder eller till exempel en lärare eller kurator.