Diskussion: Barnets rätt till icke-diskriminering (åk 1–2)

10 min

I uppgiften bekantar sig eleverna med vad fördomar, diskriminering och jämlikhet innebär.

Läraren berättar:

En av FN:s fyra hörnstenar i barnens rättigheter är jämlikhet och icke-diskriminering (artikel 2). Detta innebär att alla rättigheter som nämns i konventionen om barnets rättigheter tillkommer varje barn, utan åtskillnad. Barnets eller vårdnadshavarens etniska bakgrund, hudfärg, kön, språk, religion, åsikter, sexuella identitet, förmögenhet, funktionsnedsättning, börd eller något annat får inte påverka hur barnet bemöts eller barnets rättigheter tillgodoses för barnets del. Vi har också en skyldighet att respektera detta och att inte diskriminera någon.

Uppgift:

Genom diaserien (pdf) bekantar ni er med terminologin och diskuterar i klassen de frågor som ställs i slutet av diaserien.

Diskutera i klassen:

  • Vilka känslor kan det uppstå om någon behandlar dig illa eller lämnar dig utanför gänget?
  • Vad kan du själv göra om du märker att någon blir illa behandlad?
  • Hur kan vi i vår klass se till att alla har det bra och att alla känner att de tillhör gänget?
  • Vad kan vi göra redan i dag, så att hela klassen mår bra?

Obs läraren!

Det kan ibland kännas svårt att diskutera diskrimineringsfrågor med barn. I klassen kan det finnas elever som har utsatts för diskriminering, vilket innebär att behandlingen av temat i klassen kan kännas besvärligt. Det är bra om läraren är medveten om eventuella spänningar i klassen. Närmare information om ämnet finns till exempel på Utbildningsstyrelsens webbplats Säg nej till allt våld (oph.fi).

Psst. Se också Röda Korsets läromedelstjänst (sproppimateriaalit.fi) där det finns rikligt med material för olika utbildningsnivåer bland annat för att ta upp likabehandlingsfrågor i form av drama, frågesporter och anvisningar.