7.–9. klass

""

Material för år 2022 – klasserna 7–9

Skolmaterialet för 2022 har publicerats! Bekanta dig men de färdiga timplanerna. Du kan använda färdiga timsplaner som de är eller använda endast en del av uppgifterna i undervisningen. För en introduktion till materialet, se Lärarguiden. Om du vill differentiera neråt, ta också en titt på 3.–6. klassens uppgifter. Timplaner och uppgifter som är markerade med en asterisk (*) är helt nya.