7.–9. klass

""

Material för år 2022 – klasserna 7–9

Bekanta dig men de färdiga timplanerna och uppgifterna. Du kan använda färdiga timsplaner som de är eller använda endast en del av uppgifterna i undervisningen. Alla uppgifter är från 2022, men de kan användas året runt. För en introduktion till materialet, se Lärarguiden. Om du vill differentiera neråt, ta också en titt på 3.–6. klassens uppgifter. Timplaner och uppgifter som är markerade med en asterisk (*) är helt nya.