7.–9. klass

Materialet på webbplatsen är från år 2020. Materialet för 2021 kommer att publiceras senare på hösten 2021.

Timplaner

  1. Timplan 1 (pdf)
  2. Timplan 2 (pdf)
  3. Timplan 3 (pdf)
  4. Timplan 4 (pdf)
  5. Timplan 5 (pdf)

Barnets rättigheter

Rätt till framtiden

Uppgifter för språk lektioner

 

Titta också på den webbplats som riktar sig till elever på högstadiet. På webbplatsen finns uppgifter som eleverna kan utföra självständigt, antingen som individuellt arbete eller i grupper. Uppgifterna kräver ingen gemensam introduktion, utan eleverna kan genast utföra dem.

Du kan också anvenda gamla materialer för veckan för barnets rättigheter. Dom finns på arkivet. Kolla även in materialer för klasser 1.–2.klasser 3–6. och småbarnspedagokik.