7.–9. klass

En ung flicka med en huvudduk sitter framför en dator.

Material för klass 3–6 år 2023

Bekanta dig med uppgifterna som gäller barnkonventionen och rätten till välmående. Sammanställ av uppgifterna en trevlig lektionsplan, använd uppgifterna som en del av andra lektioner eller låt eleverna utföra dem självständigt. Uppgifterna är avsedda för året 2023, men ni kan använda dem också senare under hela året. Du hittar en introduktion till materialet i Lärarguiden. Om du vill kan du också ta en titt på uppgifterna för årskurs 3–6.

Timplaner och uppgifter som märkts med en asterisk (*) är från tidigare år. Du hittar fler gamla uppgifter i arkivet för Veckan för barnets rättigheter.

Uppgifter i anslutning till konventionen om barnets rättigheter klasser 7–9

Uppgifter om temat rätt till välmående, årskurs 7–9

Temat för Veckan för barnets rättigheter i år är barnets rätt till välmående. Välmåendet består av många olika delområden. Till exempel fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer, självbild och egna drömmar samt den digitala världen kan alla tillsammans påverka hur vi mår. I temauppgifterna behandlas välmåendet ur olika synvinklar.

Gemensamma uppgifter