Affischworkshop

45 min

I uppgiften funderar ni på olika delar av välmåendet och ni gör affischer för Veckan för barnets rättigheter.

Uppgift:

Bekanta er i klassen med olika affischer om Veckan för barnets rättigheter: “Jag har rätt….” (pdf), Tiuku: “Du är bra just som du är” (pdf), Kartan för välmående (pdf) och Trafikparken (pdf)

Ni delar in er i små grupper (3–5 elever/grupp).

Läraren ger anvisningar: Vilka 2–4 saker i vår klass och i vår skola kan öka barns och ungas välmående, ork och välbefinnande?

Fundera i små grupper och skriv upp:

  • Vad kan lärare och andra vuxna i skolan göra för ert välmående?
  • Vad kan eleverna själva göra för sitt välmående?
  • Vad kan jag själv göra för mitt eget och andras välmående?

Fundera på sådana saker som kan göras på riktigt.

Klipp, klistra och sätt upp på väggen i er klass eller i korridoren i er skola en egen affisch för Veckan för barnets rättigheter med 2–4 teman. Teman kan ni välja med hjälp av bilder och texter som klippts ut ur tidningar, ni kan också använda pennor och färgpennor, klistermärken och andra material.

Tillbehör:

  • Kartong och/eller papper, tuschpennor, färgpennor, gamla tidskrifter, saxar, lim, klistermärken…

Psst. Affischen kan ni också skapa med dator och önskad applikation.