Självständig uppgift: Rör på dig!

40 min

I uppgiften granskar ni hur motion inverkar på kropp och själ.

Uppgift:

Skriv fritt hur du känner dig i kropp och själ just nu. Är det något som stör dig? Hur mår du i din kropp? Hur pigg känner du dig?

Rör på dig i egen smak i 30 minuter — promenera, jogga, simma, dansa, spela ett idrottsspel ensam eller tillsammans med andra — rör dig så att din puls stiger.

Kolla hur du mår efter att du har varit aktiv. Märker du en positiv förändring i det du antecknar? På vilket sätt mår du annorlunda?

Fundera till sist:

På vilka olika sätt ökar ditt välmående efter motion? Hur motionerar du helst?

Visste du att:

  • Motion har en positiv inverkan på den fysiska, psykiska och sociala hälsan.
  • Motion kan till exempel hjälpa dig att sova bättre och förbättra ditt minne och din förmåga att lösa problem.
  • Motion kan bidra till att kontrollera stress och minska ångest.
  • Motion stöder utvecklingen av nervsystemet och möjliggör nytt lärande.
  • Personer i åldern 7–12 år ska röra sig minst 1 ½–2 timmar per dag och personer i åldern 13–18 år minst 1–1 ½ timme per dag. Motionsrekommendationerna för barn och unga kan du läsa på UKK-institutets webbplats (ukkinstituutti.fi).