Vad är konventionen om barnets rättigheter? (åk 1–6)

10 min

Tillsammans med eleverna går ni igenom huvudfrågorna i konventionen om barnets rättigheter. Det viktigaste är att skapa förståelse för vad konventionen om barnets rättigheter är och varför den är så viktig. Särskilt ska ni gå igenom de fyra allmänna principerna i konventionen med hjälp av en tavelbild (pdf). Ni betonar vikten av att de vuxna har ett ansvar för att barnets rättigheter tillgodoses.

Ni berättar också för eleverna vad som Veckan för barnets rättigheter och Dagen för barnets rättigheter är. Dagen firas alltid den 20 november. Det tar en titt på välmåendetemat 2023 via informationspaketet för Veckan för barnets rättigheter 2023. I slutet av informationspaketet finns också frågor som ni ska fundera på tillsammans eller parvis/i små grupper.

Läraren kan använda som hjälp: