Vad är konventionen om barnets rättigheter?

10 min

Presentation och ledning av programmet under lektionen med hjälp av en tavelbild av de fyra allmänna principerna (pdf) om barnets rättigheter. Det viktigaste är att skapa förståelse för vad konventionen om barnets rättigheter är och varför den är så viktig. Ni lyfter särskilt fram avtalets fyra allmänna principer, som framgår av tavelbilden. Den vuxnas ansvar för tillgodoseendet av barnets rättigheter betonas.
Eleverna informeras också om Veckan för barnets rättigheter och Dagen för barnets rättigheter, som alltid firas den 20 november.

Läraren kan använda som hjälp: