Hemuppgift för hela veckan om barnets rättigheter: En tacksamhetsserie

5 min

Syftet med uppgiften är att ni funderar på dagens händelser och under en vecka övar er att upptäcka trevliga saker i den egna vardagen.
På fredagen under Veckan för barnets rättigheter kan eleverna välja något som de är tacksamma för under den gångna veckan. Eleverna får berätta om vad är tacksamma för inför hela klassen om de så önskar. Ni kan diskutera om det var svårt eller lätt att utföra uppgiften, och om det under senare delen av veckan blev lättare att lägga märke till något man var tacksam över.

Uppgift:

Ni försöker varje dag hitta på något som ni är tacksamma för, t.ex. något som ni gjort bra eller som har gjort er glada. Rita ämnet eller ämnena för tacksamhet innan ni lägger er.

Fundera igenom dagens händelser, från det att ni vaknade till skoldagens början, under skoldagen, fritiden på eftermiddagen hemma, vad ni gjort med kompisar eller under hobbyer ända till läggdags. Vad var bra med dagen? Försök att hitta på minst en sak som ni är tacksamma för just idag och rita in det i en ruta i serien.

Rita ämnen för tacksamhet den här veckan varje kväll innan ni lägger er. På fredagen har ni skapat en fem bilders serie med teckningar över tacksamma saker under veckan.

Tillbehör: