Bildgissningsuppgift tillsammans: Vad föreställer bilden? (7-9)

15 min. (Se även timplan 5, klasser 7–9.)

Genomgång av barnets rättigheter eller repetition från tidigare lektioner. Vid behov bekantar sig klassen först med listan ”Barnets rättigheter” (pdf).

Först lottar man en siffra t.ex. med en tärning och öppnar sen motsvarande bild. Fundera först i grupp och sedan tillsammans vilken rättighet bilden syftar på. Detta upprepar ni t.ex. 5 gånger eller enligt hur mycket tid ni har och hur mycket diskussion som uppstår.

A. Ett barn har rätt att gå i skola.
B. Ett barn har rätt att leva med sina föräldrar om de kan ta hand om barnet. Ett barn har rätt att hålla kontakt med sina föräldrar om barnet inte bor med sina föräldrar. Ett barn har rätt att bevara sina relationer till sina släktingar.
C. Ett barn har rätt att vila, leka och ha fritid. Ett barn har rätt att bekanta sig med konst och kultur.
D. Ett barn har rätt till privatliv, hemfrid och brevhemlighet.
E. För barnet ska tryggas ett hem, mat och tillräckligt med kläder.
F. Ett barn har rätt att leva så friskt som möjligt. Ett barn har rätt att få vård och hjälp om barnet insjuknar.

 


Rätta svar:

  1. C
  2. F
  3. A
  4. E
  5. B
  6. D