Projekt: Vad saknas i konventionen om barnets rättigheter?

Grupparbete (i en grupp cirka 4 personer), varaktighet 2–3 timmar

Artiklar: konventionen i allmänhet
Läroämnen: modersmål och litteratur, religion, livsåskådningskunskap, samhällslära


Tillbehör (per grupp):

1. Komplettera konventionen om barnets rättigheter!

Världen förändras – hur är det med konventionen om barnets rättigheter? I konventionen om barnets rättigheter ingår grundläggande rättigheter som syftar till att trygga de grundläggande förutsättningarna för livet och en trygg uppväxtmiljö för varje barn. Innehållet i konventionen föråldras således inte. Världen utvecklas dock hela tiden och det uppstår nya behov av att trygga barnens rättigheter. Syftet med tilläggsprotokollen är att komplettera konventionen så att den motsvarar behoven i en föränderlig värld.

Fundera först på vad ni anser att alla barn i åldern 0–18 år runt om i världen behöver. Det kan till exempel gälla:

  • Välbefinnandet
  • Levnadsmiljön
  • Närstående människor
  • Vardagen
  • Aktiviteter och varor
  • Något annat?

Gör t.ex. en tankekarta där ni samlar era tankar. I mitten kan ni skriva ”Barnet bör ha rätt…” eller en rubrik som ni själv valt.
Frågor till stöd för diskussionen: Vilka är viktiga frågor i ert eget liv och i er vardag? Hurdana önskemål och rädslor har ni och hur kan staten, kommunen, skolan eller vuxna hjälpa er med dem? Vilka saker är nödvändiga och oumbärliga, vilka saker är trevliga och viktiga, men kanske inte helt nödvändiga?

2. Läs mer om konventionen om barnets rättigheter med hjälp av dessa material:

Jämför avtalet med er tankekarta: vilka saker som ni funderade på saknas i avtalet? Välj ett tema som ni fokuserar på.

3. Skriv in ett tilläggsprotokoll som innehåller följande:

  • Rättighet som ni anser bör ingå i konventionen om barnets rättigheter
  • Era motiveringar till varför alla barn i världen bör ha denna rättighet
  • Exempel på hur stater kan se till att rättigheten tillgodoses
  • Datum och underskrifter av alla personer som deltog i gruppen