Projekt: Tilläggsprotokoll till konventionen om barnets rättigheter

Grupparbete (i en grupp cirka 4 personer), varaktighet 2–3 timmar

Artiklar: konventionen i allmänhet
Grunderna i grundskolans läroplan: Mångsidig kompetens: K1, K2, K3, K4, K7
Läroämnen: modersmål, geografi, hälsokunskap, religion, livsåskådningskunskap, historia, samhällslära


Tillbehör (per grupp):

1. Komplettera konventionen om barnets rättigheter!

Konventionen om barnets rättigheter skrevs av olika länder i världen på 1980-talet och antogs 1989. Världen har hunnit förändras under de senaste 30 åren, och det ursprungliga avtalet har under årens lopp kompletterats med olika tilläggsprotokoll. Nu kan ni fundera på vad ni tycker att man kan lägga till i avtalet!

Fundera först på vad ni anser att alla barn i åldern 0–18 år runt om i världen behöver. Det kan till exempel gälla:

  • Välbefinnandet
  • Levnadsmiljön
  • Närstående människor
  • Vardagen
  • Aktiviteter och varor
  • Något annat?

Gör t.ex. en tankekarta där ni samlar era tankar. I mitten kan ni skriva ”Barnet bör ha rätt…” eller en rubrik som ni själv valt.
Frågor till stöd för diskussionen: Vilka är viktiga frågor i ert eget liv och i er vardag? Hurdana önskemål och rädslor har ni och hur kan staten, kommunen, skolan eller vuxna hjälpa er med dem? Vilka saker är nödvändiga och oumbärliga, vilka saker är trevliga och viktiga, men kanske inte helt nödvändiga?

2. Läs mer om konventionen om barnets rättigheter med hjälp av dessa material:

Jämför avtalet med er tankekarta: vilka saker som ni funderade på saknas i avtalet? Välj ett tema som ni fokuserar på.

3. Skriv in ett tilläggsprotokoll som innehåller följande:

  • Rättighet som ni anser bör ingå i konventionen om barnets rättigheter
  • Era motiveringar till varför alla barn i världen bör ha denna rättighet
  • Exempel på hur stater kan se till att rättigheten tillgodoses
  • Datum och underskrifter av alla personer som deltog i gruppen