God kompis-mem – diskussion och uppgift

20–45 min

Först diskuterar ni tillsammans mem: Vad är mem? Är det ok att använda mem och när? Hur känns det för dem som mot sin vilja råkat ut för ett mem?

Genomförande av God kompis-mem:

Ni skapar ett God kompis-mem i grupper på 2–3 personer. I grupperna funderar ni på hurdan en bra kompis är, hurdana klasskamrater ni trivs med och genom hurdana gärningar ni själva kan vare en god kompis för andra? Gruppen genomför ett mem med en vald memgenerator (t.ex. https://imgflip.com/memegenerator) och skickar memet på överenskommet sätt till läraren.

Memet får vara roligt och skapa gemenskapsanda i klassen. Ett bra mem förolämpar inte någon, utan gör andra glada.

Vi går igenom memen tillsammans och om ni vill kan ni skriva ut dem och hänga upp dem på klassens vägg. Läraren kan påskynda genomförandet av memen genom att på förhand välja en färdig mall.