Introduktion till Mieli rf:s uppgiftspaket Körkort i psykisk hälsa (åk 3–6)

Nån gräns! -videouppgift, avsnitt 1. Har jag gjort något fel?

Målet är att lära sig sätt att komma med i gänget och få kompisar och att fundera på vad som är det rättvisaste sättet att dela upp lag.

Inledning: Lurpassare

Lurpassaren ligger på lur mellan raderna. När någon lämnar sin plats försöker Lurpassaren ställa sig på hens plats, och den som försökte ta sig till platsen blir nästa Lurpassare.

Video:

Titta tillsammans videon (svenska texter): Nån gräns! avsnitt 1. Har jag gjort något fel? (10:38, Youtube.com).

Till sist: Kom med!

Skriv i grupper så många sätt att inleda ett samtal eller be någon komma med under rasten som ni kan komma på under tre minuter. Gå igenom sätten att inleda samtal som ni hittade på och diskutera deras goda sidor. Berätta för kompisen vilket sätt du själv skulle kunna använda!

Övning i medveten närvaro: Ljusutblåsning

Målet är att öva på att medvetet lugna det autonoma nervsystemet med hjälp av djupandning.

Dämpa belysningen i rummet. Läraren kan spela lugnande musik på låg volym. Eleverna sitter vid sina pulpeter och sträcker ut ena handens pekfinger framför munnen på ett tio centimeters avstånd. Föreställ er att fingret är ett ljus med brinnande låga. Genomför en andningsserie i gemensamt tempo. Blås i gemensamt tempo mot ”lågan” fyra gånger utan att elden slocknar och fyra gånger så att den slocknar. Upprepa andningsserien högst fyra gånger. Till slut kan ni lägga överkroppen på pulpeten och slappna av en stund där.


Uppgiften ingår i Mieli rf:s uppgiftspaket Körkort i psykisk hälsa (Hyvän mielen taitomerkki® på finska) för årskurs 3.–4. och 5.–6. Körkort i psykisk hälsa är ett elektroniskt läromaterial som är öppet för alla för att stärka kompetensen i psykisk hälsa i grundskolan. Elevernas färdigheter växer i enlighet med läroplanen bland annat i känslo-, kompis- och säkerhetskompetens samt i att hitta egna styrkor och kunna hantera vardagen. Se helheten på Mieli rf:s webbplats (mieli.fi).