Aktiverande uppgift: Vad ansluter sig till barnets rättigheter?

Varaktighet 20 min

Uppgiften lämpar sig för att testa kunskapsnivån innan ni sätter er in i ämnet eller repeterar det ni redan tidigare lärt er.

Först ges informationen att dagens tema är konventionen om barnets rättigheter. Ämnet diskuteras dock inte nu närmare.

På pulpeterna delas ut ord som är upp och ner (utskriften ”Ärenden i anslutning till barnets rättigheter”, pdf). Eleverna rör sig i rummet medan musik spelas. När musiken upphör lyfter alla en lapp som ligger närmast. En elev bredvid försöker så fort som möjligt förklara hur ordet hänför sig till barnets rättigheter.

Till sist diskuterar ni tillsammans vad konventionen om barnets rättigheter är och varför det är viktigt att veta om den. Ni bekantar er kort med barnets rättigheter, t.ex. genom att tillsammans studera utdelningsbladet ”Barnets rättigheter” (pdf).

Samma uppgift kan också utföras med hjälp av frågekort (pdf).