Informationssökningsuppgift: Vem ansvarar för att barnens rättigheter förverkligas?

(se även timplan 5, klasser 7–9)

Nästan alla stater i världen har förbundit sig till konventionen om barnets rättigheter, och staterna ansvarar för att barnets rättigheter tillgodoses. Vem ser till att barnets rättigheter tillgodoses i Finland?

Välj tre aktörer från listan och svara på frågorna:

Vad gör denna instans för att se till att barnets rättigheter tillgodoses? Vilka exempel kommer du på? Fundera på vad du vet från tidigare och ta reda på genom att söka information på nätet.

  • barnombudsmannen
  • Finlands riksdag
  • organisationer (välj en): Unicef, Mannerheims Barnskyddsförbund, Rädda Barnen
  • din egen kommun
  • din egen skola
  • kom du på något som inte finns på listan?

Eleverna svarar självständigt genom att skriva eller på något annat gemensamt överenskommet sätt. Till sist går ni igenom svaren tillsammans.