Diskutera i par: vilka rättigheter borde alla ha?

10 min. Se även timplan 5, klasser 7–9

Vilka rättigheter borde alla barn ha? Eleverna skriver i par eller grupp en lista, och till slut går ni igenom listan tillsammans. Därefter tittar ni på barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter (lapsiasia.fi) eller listan “Barnets rättigheter” (pdf).