Fyra fält för en trygg och lycklig framtid

15 min

Läraren delar in eleverna i små grupper. Uppgiften kan också utföras som en individuell uppgift. Var och en ges ett A3-papper med fyra fält (fyra mindre rutor ritas inuti en stor ruta). Läraren ritar samma fyra fält på tavlan och skriver in frågorna nedan.

 1. Vad hotar din trygga och lyckliga framtid?
  (t.ex. klimatförändringen)
 2. Vad kan jag göra åt saken?
  (t.ex. återvinna)
 3. Vilken framtid drömmer du om?
  (till exempel jag drömmer om att bli en proffsidrottare)
 4. Vad kan jag göra för saken redan nu?
  (t.ex. träna)

Ni går igenom de fyra fälten tillsammans. Det är viktigt att läraren uppmärksammar eleverna på att vi inte ensamma kan påverka allt, som till exempel krig eller naturkatastrofer. Ni kan också om ni så önskar sätta bilder i de fyra fälten genom att teckna eller klippa ut bilder från tidningar och limma in dem, om tidningar finns att tillgå.