Uppdatering i sociala medier om barnets rättigheter

30 min

Ni delar in barnen i grupper på 2–3 personer.

Gruppen ska i samband med de teman som nyligen behandlats om likabehandling, diskriminering och rasism eller trygghet uppdatera de sociala rättigheterna för barn i den sociala kanal som gruppen valt.

Till stöd för uppdateringstexten kan ni göra en lämplig bild för sociala medier med bildbehandlingsprogram eller med något gratisprogram eller alternativt kan gruppen välja en lämplig bild ur en avgiftsfri bildbank eller själv ta en bild eller filma en video. Även teckningsbilder kan användas genom att ta ett fotografi av dem.

Innan uppgiften utförs ska läraren gärna gå igenom reglerna för att publicera fotografier/videor.

  • Foton/videor som tillhör en annan person får inte publiceras utan tillstånd.
  • Vid publicering av foton/videor på minderåriga barn behövs också tillstånd av vårdnadshavaren.
  • Det behövs tillstånd för att använda foton/videor som någon annan tagit.
  • I de avgiftsfria bildbankerna finns många bilder som är fritt tillgängliga.
  • Också vid användning av avgiftsfria bilder hör det till god sed att nämna fotografens namn.
  • Foton eller videor som ni själva tagit och som inte innehåller identifierbara personer får ni fritt publicera.
  • Foton och videor som ni tagit av er själva får ni publicera fritt, liksom också bilder där ni av de personer som förekommer på dem gett sitt tillstånd att publicera bilderna. Det är dock bra om ett minderårigt barn frågar vårdnadshavaren, vilka bilder man får publicera om barnet.
  • I skolans kanaler får foton/videor publiceras endast av barn vars vårdnadshavare har gett sitt tillstånd att publicera dem.

Ni tittar igenom alla uppdateringar i de sociala medierna tillsammans. Om möjligt kan ni posta uppdateringarna eller en del av dem i skolans eller elevernas egna sociala medier med hashtaggarna #BarnetsRättigheter #MinTrygghet #DinTrygghet.