Video och diskussion: Psykiskt välmående

20 min

(T.ex. hälsokunskap, studiehandledning)

Ni bekantar er med psykisk hälsa, stärkande av psykisk hälsa och känslor genom videor och diskussioner.

Anvisningar:

Klassen delas in i tre grupper. Varje grupp bekantar sig med en särskild video tillsammans. Efter att ha sett videon svarar gruppen på frågor. Slutligen presenterar grupperna kortfattat innehållet i videon så att även de andra grupperna får en uppfattning om höjdpunkterna i videon och delar ut svaren till hela klassen.

Läraren obs! YouTube-videon är på finska, men ni får svensk text genom att klicka på ikonen textning och välja svenska som automatiskt språk i inställningarna. Se anvisningen på bilden (jpg). Språkversionerna av automatiskt genererad textning kan innehålla små konstigheter, men i regel följer textningen på svenska väl originalspråket.

Grupp A: Vad är psykisk hälsa? – MIELI rf, på finska, textning på finska och ryska (youtube.com)

  • Varför är psykisk hälsa viktigt?
  • Vem kan få psykiska problem?
  • Vad påverkar den psykiska hälsan?

Grupp B: Den psykiska hälsan kan stärkas – MIELI rf, på finska, textning på finska (youtube.com)

  • Hur kan man sköta sin egen psykiska hälsa i vardagen?
  • Vad har mänskliga relationer med psykisk hälsa att göra?
  • Vad är känslofärdigheter och varför är de viktiga?

Grupp C: Hellurei ja helkkarin tunteet – Aspa-säätiö och Centralförbundet för mental hälsa rf, på finska, textning på engelska och finska (youtube.com)

  • Vad avses med att känslor är som solglasögon?
  • Vad är det för fel med att dölja känslor?
  • Vad är det för nytta med att dela känslor?