Reflexorientering

35 min

Förhandsuppgift: varje elev tar med sig en eller två reflexer och en ficklampa till skolan.

Idén med reflexorienteringen är att parvis i ett mörkt rum söka reflexer på vilka man fäst barnets rättigheter med anknytning till säkerhet. Reflexorienteringen fäster samtidigt uppmärksamhet vid att reflexer är viktiga.

Alternativa sätt att genomföra uppgiften:

 • Genomförande 1. (tar mindre tid av lektionen, kräver mer förberedelser på förhand)

Läraren skriver på papper olika barnets rättigheter och fäster pappren på reflexerna på förhand. Läraren hänger upp eller gömmer reflexerna i klassrummet eller i ett annat rum. När reflexerna göms ska man ändå kontrollera att de kan hittas med en ficklampa.

 • Genomförande 2. (eleverna deltar, men tar mer tid av lektionen)

  Eleverna skriver i par eller ensamma en av barnets rättigheter på papper och fäster papperet på en reflex. Läraren eller ett assisterande elevpar hänger upp eller gömmer alla reflexer i klassen eller i ett annat rum. När reflexerna göms ska man ändå kontrollera att de kan hittas med en ficklampa.

Båda sätten att genomföra uppgiften fortsätter:

Eleverna delas in i par. Varje orienteringspar ges en penna, ett papper och en ficklampa. Eleverna ställer sig parvis i kö utanför klassens dörr. Klassrummet eller ett annat orienteringsrum är mörkt och dit går alltid 3 eller 4 par åt gången. Varje par söker i tur och ordning en rättighet och skriver ner den på papper. Man får inte gå till samma reflex om det redan finns ett par där. Om gruppen är liten kan orienteringen genomföras så att endast ett par är i klassrummet åt gången.

I slutet av orienteringen diskuterar ni tillsammans barnets rättigheter utifrån de lappar som påträffats och den trygghet som dessa rättigheter ger.

Exempel på barnets rättigheter som kan fästas på reflexerna:

 • Ingen får diskrimineras av någon anledning.
 • En vuxen måste alltid ta reda på vad som är bäst för barnet.
 • Ett barn har rätt till liv.
 • Ett barns åsikt måste höras i frågor som gäller barnet.
 • Ett barn har rätt till privatliv.
 • Ett barn har rätt till hälso- och sjukvård.
 • Ett barn har rätt till ett hem.
 • Ett barn har rätt till mat.
 • Ett barn har rätt att gå i skola.
 • Ett barn har rätt till gott bemötande.
 • Ett barn har rätt till ett namn.
 • Ett barn har rätt till information.
 • Ett barn har rätt till vila.
 • Ett barn har rätt att leka.
 • Ett barn har rätt till en trygg vuxen.
 • Alla barn ska behandlas likvärdigt.

Alternativt genomförande: endast enskilda saker som gäller barnets rättigheter fästs vid reflexerna. Ni kan använda färdiga lappar som hjälp (pdf).