Heijastinsuunnistus

35 min

Ennakkotehtävä: jokainen oppilas tuo yhden tai kaksi heijastinta ja taskulampun kouluun.

Heijastinsuunnistuksen idea on etsiä pareittain pimeästä huoneesta heijastimia, joihin on liitetty turvallisuuteen liittyviä lapsen oikeuksia. Heijastinsuunnistus kiinnittää samalla huomion heijastimen tärkeyteen.

Vaihtoehtoiset toteutustavat:

 • Toteutus 1. (vie vähemmän aikaa tunnista, vaatii enemmän ennakkovalmisteluja)

Opettaja kirjoittaa papereille eri lapsen oikeuksia ja kiinnittää paperit heijastimiin ennakkoon. Opettaja ripustaa tai piilottaa heijastimet luokkahuoneeseen tai vaihtoehtoiseen tilaan. Piilottaessa heijastimia tulee varmistaa, että ne ovat kuitenkin taskulampulla löydettävissä.

 • Toteutus 2. (osallistaa oppilaat, mutta vie enemmän aikaa tunnista)

  Oppilaat kirjoittavat pareittain tai yksittäin yhden lapsen oikeuden paperille ja liittävät sen yhteen heijastimeen. Opettaja tai avustava oppilaspari ripustaa tai piilottaa kaikki heijastimet luokkaan tai vaihtoehtoiseen tilaan. Piilottaessa heijastimia tulee varmistaa, että ne ovat kuitenkin taskulampulla löydettävissä.

Molemmat toteutustavat jatkuvat:

Oppilaat jaetaan pareihin. Jokaiselle suunnistusparille annetaan kynä, paperi ja taskulamppu. Oppilaat asettuvat pareittain luokan ovelle jonoon. Luokkahuone tai muu suunnistustila on pimeä ja sinne pääsee aina 3 tai 4 paria kerrallaan. Jokainen pari etsii vuorollaan yhden oikeuden ja kirjoittaa sen paperille muistiin. Samalle heijastimelle ei saa mennä, jos siellä on toinen pari. Pienellä ryhmällä suunnistus voidaan toteuttaa niin, että vain yksi pari on luokassa kerrallaan.

Suunnistuksen lopuksi keskustellaan yhdessä löydetyistä lapsen oikeuksista ja niiden luomasta turvallisuudesta.

Esimerkkejä heijastimiin liitettävistä lapsen oikeuksista:

 • Ketään ei saa syrjiä mistään syystä.
 • Aikuisen täytyy aina selvittää, mikä on lapsen kannalta parasta.
 • Lapsella on oikeus elämään.
 • Lapsen mielipidettä täytyy kuunnella häntä koskevissa asioissa.
 • Lapsella on oikeus yksityisyyteen.
 • Lapsella on oikeus terveydenhuoltoon.
 • Lapsella on oikeus kotiin.
 • Lapsella on oikeus ruokaan.
 • Lapsella on oikeus kouluun.
 • Lapsella on oikeus hyvään kohteluun.
 • Lapsella on oikeus nimeen.
 • Lapsella on oikeus tietoon.
 • Lapsella on oikeus lepoon.
 • Lapsella on oikeus leikkiin.
 • Lapsella on oikeus turvalliseen aikuiseen.
 • Kaikkia lapsia kohdellaan samanarvoisesti.

Vaihtoehtoinen toteutus:

Kiinnitetään heijastimiin vain yksittäisiä lapsen oikeuksiin liittyviä asioita. Apuna voi käyttää tulostettavia lappua (pdf)