Itsenäinen työ: Lapsen oikeuksien sopimuksen sisältö

10 min

Oppilaat tutustuvat itsenäisesti “Lapsen oikeuksia”-listaan (pdf). Alleviivauksen ja ympyröinnin sijaan voidaan käyttää eri värejä.

  • Lue ensin lista ajatuksella läpi
  • Alleviivaa oikeudet, jotka ovat mielestäsi erityisen tärkeitä
  • Ympyröi oikeudet, joita et ymmärrä tai joista et tiedä miksi ne ovat mukana listassa.
  • Lopuksi pohdi, puuttuuko listasta mielestäsi jotain olennaista. Kirjoita se listan jatkoksi.