Opettajan opas

Hei opettaja!

Sinä kasvattajana olet avainasemassa Lapsen oikeuksien edistämisessä.  Lapsen oikeuksien yleisperiaatteet – syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus suojeluun, huolenpitoon ja kehittymiseen sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi – ovat vahvasti esillä myös opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma myös velvoittaa kasvatusalan ammattilaiset ottamaan lapsen oikeudet osaksi opetusta.

Vuoden 2021 teemaksi on valittu lapsen oikeus hyvään kohteluun. Lue lisää vuoden 2021 teemasta.

Olemme koonneet käyttöösi materiaaleja, joita voit hyödyntää yksittäisillä oppitunneilla tai muodostaa laajemman oppimiskokonaisuuden.

Johdatus materiaaleihin

Materiaalit on jaettu luokka-asteittain, jotta sinun on helppoa hyödyntää materiaaleja omassa opetuksessasi. Sinä olet kuitenkin oman luokkasi asiantuntija, joten sopivia tehtäviä voi löytyä myös muiden luokka-asteiden alta.

Sisällöt on suunniteltu niin, että ne kattavat monipuolisesti opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden osalta. Laaja-alaisen osaamisen osalta sisällöt tukevat esimerkiksi ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä (L1), kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua (L2), monilukutaitoa (L4), tieto- ja viestintäteknologian osaamista ja käyttöä opetuksessa (L5), työelämätaitoja (L6) sekä osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista (L7).

Erityisen hyvin materiaalit sopivat monialaiseen oppimiseen sekä esimerkiksi sellaisiin oppiaineisiin kuin äidinkieli, historia, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, maantieto, terveystieto ja oppilaanohjaus.

Materiaalikokonaisuus rakentuu siten, että sen sisältöjä voi käyttää joustavasti, tavalla, joka on kullekin luokalle ja opettajalle mielekkäin. Ohjeet, suunnitelmat, monistepohjat ja muut materiaalit ovat vapaasti ladattavissa.

Kokonaisuuksia on neljä, kattaen kaikki peruskoulun luokka-asteet: 1.–2. luokille, 3.–4. luokille, 5.–6. luokille ja 7.–9. luokille. Jokaiseen kokonaisuuteen kuuluu viisi tuntisuunnitelmaa, erillisiä tehtäviä, valmiita monistepohjia ja muuta tehtävissä tarvittavaa materiaalia. Viisi tuntisuunnitelmaa on rakennettu siten, että niistä voi halutessaan toteuttaa kaikki, osan tai vain yhden. Jokainen suunnitelma toimii hyvin siis myös itsenäisesti. Voit myös hyödyntää opetuksessa yksittäisiä tehtäviä. 

Viime vuonna saamamme palautteen perusteella olemme lisänneet toiminnallisia tehtäviä ja tunnetaitotehtäviä. Tehtäväkokonaisuuteen mahtuu niin leikkimistä, kirjoittamista, kuvaamista, suunnistusta, Kahoot!-tehtäviä kuin näyttelemistäkin. Mukana on myös paljon tehtäviä joissa tutustutaan keskustelua herättävään materiaaliin, esimerkiksi videoon, ja pohditaan siinä nousevia teemoja yhdessä. 

Lapsen oikeuksien viikon viestintämateriaaleista löydät muun muassa kuvia käytettäväksi sosiaalisessa mediassa ja Lapsen oikeuksien julisteen. Viestintämateriaaleista löydät myös aamunavausvideot Elina Pekkariselta, Li Anderssonilta ja Osallisuuden aika ry:ltä. Voitte myös katsoa yhdessä lasten kanssa Lapsen oikeuksien juhlan 19.11. klo 9–10 joko suorana tai tallenteena 22.11. asti. Lue lisää lapsen oikeuksien juhlasta (lapsenoikeudet.fi).

Tulostettavat materiaalit

Oppimateriaaleissa hyödynnetään erilaisia valmiita dokumentteja, kuten monistepohjia ja tulostettavia kortteja. Tarvittavat dokumentit on linkitetty jokaiseen tehtävään. Tästä löydät listattuna keskeisimmät materiaalit, joita tarvitaan useamman tehtävän yhteydessä:

Taustamateriaalit

Osallistu lapsen oikeuksien viikkoon somessa!

Jaa tunnelmia, kuvia ja ajatuksia Lapsen oikeuksien viikolta somessa tunnisteilla #MullaOnVäliä #SullaOnVäliä #OikeusHyväänKohteluun #LapsenOikeudet. Seuraa Lapsen oikeuksien viikon etenemistä myös sosiaalisessa mediassa: Facebookissa (Lapsen oikeudet – Barnkonventionen) Twitterissä (@LapsenOikeudet) ja Instagramissa (@lapsenoikeudet).