Opettajan opas

Hei opettaja!

Sinä kasvattajana olet avainasemassa Lapsen oikeuksien edistämisessä.  Lapsen oikeuksien yleisperiaatteet – syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus suojeluun huolenpitoon ja kehittymiseen sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi – ovat vahvasti esillä myös opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma myös velvoittaa kasvatusalan ammattilaiset ottamaan lapsen oikeudet osaksi opetusta.

Vuoden 2020 teemaksi on valittu lapsen oikeus tulevaisuuteen. Lue lisää 2021 teemasta täältä.

Olemme koonneet käyttöösi materiaaleja, jota voit hyödyntää yksittäisillä oppitunneilla tai muodostaa laajemman oppimiskokonaisuuden.

Johdatus materiaaleihin

Materiaalit on jaettu luokka-asteittain, jotta sinun on helppoa hyödyntää materiaaleja omassa opetuksessasi. Sinä olet kuitenkin oman luokkasi asiantuntija, joten sopivia tehtäviä voi löytyä myös muiden luokka-asteiden alta.

Sisällöt on suunniteltu niin, että ne kattavat monipuolisesti opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden osalta. Laaja-alaisen osaamisen osalta sisällöt tukevat esimerkiksi ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä (L1), kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua (L2), monilukutaitoa (L4), tieto- ja viestintäteknologian osaamista ja käyttöä opetuksessa (L5), työelämätaitoja (L6) sekä osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista (L7).

Erityisen hyvin materiaalit sopivat monialaiseen oppimiseen sekä esimerkiksi sellaisiin oppiaineisiin kuin äidinkieli, historia, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, maantieto, terveystieto ja oppilaanohjaus. 7.–9. luokka-asteille on myös tarjolla toisen kotimaisen ja vieraiden kielen opetukseen soveltuvia tehtäviä.

Materiaalikokonaisuus rakentuu siten, että sen sisältöjä voi käyttää joustavasti, tavalla joka on kullekin luokalle ja opettajalle mielekkäin. Ohjeet, suunnitelmat, monistepohjat ja muut materiaalit ovat vapaasti ladattavissa.

Kokonaisuuksia on kolme, kattaen kaikki peruskoulun luokka-asteet: 1.–2. luokille, 3.–6. luokille ja 7.–9. luokille. Jokaiseen kokonaisuuteen kuuluu viisi tuntisuunnitelmaa, erillisiä tehtäviä, valmiita monistepohjia ja muuta tehtävissä tarvittavaa materiaalia. Viisi tuntisuunnitelmaa on rakennettu siten, että niistä voi halutessaan toteuttaa kaikki, osan tai vain yhden. Jokainen suunnitelma toimii hyvin siis myös itsenäisesti.

Katsothan myös yläkouluikäisille suunnatut oppilaan omat sivut. Sivuilla on tehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä itsenäisesti, joko yksilötyönä tai ryhmissä. Tehtävät eivät vaadi yhteistä alustusta, vaan ovat käyttövalmiit heti.

Lue lisää materiaalin taustoista ja tuottamisesta Lapsen oikeudet -blogista.

Lapsen oikeuksien viikon viestintämateriaaleista löydät muun muassa lapsiasiavaltuutetun aamunavauksen hyödynnettäväksesi.

Tulostettavat materiaalit

Oppimateriaaleissa hyödynnetään erilaisia valmiita dokumentteja, kuten monistepohjia ja tulostettavia kortteja. Tarvittavat dokumentit on linkitetty jokaiseen tehtävään, mutta löydät ne kootusti myös tästä:

Taustamateriaalit

Osallistu lapsen oikeuksien viikkoon somessa!

Jaa tunnelmia, kuvia ja ajatuksia lapsen oikeuksien viikolta somessa tunnisteilla #oikeustulevaisuuteen #rätttillframtiden  Seuraa Lapsen oikeuksien viikon etenemistä myös sosiaalisessa mediassa: Facebookissa (Lapsen oikeudet – Barnkonventionen) Twitterissä (@LapsenOikeudet) ja Instagramissa (@lapsenoikeudet).