Opettajan opas

Hei opettaja!

Sinä kasvattajana olet avainasemassa Lapsen oikeuksien edistämisessä. Lapsen oikeuksien yleisperiaatteet – syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus suojeluun, huolenpitoon ja kehittymiseen sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi – ovat vahvasti esillä myös opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma velvoittaa kasvatusalan ammattilaiset ottamaan lapsen oikeudet osaksi opetusta.

Olemme koonneet käyttöösi opetusmateriaaleja lapsen oikeuksista tämän vuoden teemalla, joita voit hyödyntää opetuksessa sellaisenaan tai soveltaen omalle luokalle ja oppilaillesi sopivalla tavalla. Vuoden 2022 teemaksi on valittu lapsen oikeus turvallisuuteen. Lue lisää vuoden 2022 teemasta.

Johdatus materiaaleihin

Materiaalit on jaettu opetussuunnitelman mukaisesti vuosiluokille 1–2, 3–6 ja 7–9. Opetuksen suunnittelun helpottamiseksi 3–6 vuosiluokan materiaalissa on kaksi erillistä tasoa, joista taso 1 on suunnattu 3–4-luokkalaisille ja taso 2 puolestaan 5–6-luokkalaisille. Opettajana tunnet kuitenkin omat oppilaasi parhaiten ja voit siten käyttää tuntisuunnitelmia ja tasoja, miten koet luokallesi sopivaksi.

Sisällöt on suunniteltu niin, että ne kattavat monipuolisesti opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden osalta. Erityisen hyvin materiaalit sopivat monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, mutta yhtä hyvin myös ympäristöopin, uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin ja terveystiedon opetukseen. Materiaalit sopivat hyvin myös monien muiden oppiaineiden tunneille ja kannustammekin käyttämään niitä monipuolisesti oppiainerajat ylittäen.

Tuntisuunnitelmia 1–2-luokille ja 3–6-luokille on viisi ja ne käsittelevät seuraavia teemoja: lapsen oikeuksien sopimusta yleisesti, turvallisuutta arjessa ja digiympäristössä, lapsen oikeutta suojeluun ja syrjimättömyyteen, turvataitoja ja omia rajoja sekä pelkojen käsittelyä. Yläkoululle, 7–9-luokille, on kolme tuntisuunnitelmaa, joissa käsitellään lapsen oikeuksia yleisesti, turvallista nuoruutta, tunteiden käsittelyä, rasismia ja syrjintää, somehäirintää sekä yhteiskunnallista vaikuttamista.

Tuntisuunnitelmien perusrakenteessa aloitus on aiheeseen johdatteleva, mitä seuraa toiminnallisuus ja lopetuksessa kerrataan tärkeät asiat. Kotitehtävistä löydät kirjallisia ja itsenäisiä tehtäviä, joita toki voidaan tehdä myös tuntien aikana. Tuntisuunnitelmasta riippuen mukana on myös eri määrä lisätehtäviä ja linkkejä lisämateriaaleihin. Muutamiin tunteihin on tehty myös opettamista helpottamaan ns. taulukuvia eli kuvia, joita voi käyttää aiheeseen johdattelussa ja näin myös tukea monikanavaista oppimista.

Tehtävissä on panostettu tänä vuonna monipuolisuuteen ja turvallisuusteeman käsittelyyn eri kanteilta lasten ja nuorten arjessa. Tehtäväkokonaisuuteen mahtuu niin toiminnallista leikkimistä, kirjoittamista, askartelua, videokuvaamista, meemien tekoa, qr-suunnistusta kuin näyttelemistäkin. Mukana on myös paljon tehtäviä, joissa tutustutaan keskustelua herättävään materiaaliin, esimerkiksi videoon, ja pohditaan siinä nousevia teemoja yhdessä.

Tehtävät toimivat parhaiten tuntisuunnitelmien yhteydessä, mutta niitä on mahdollista hyödyntää myös erikseen. Joihinkin tehtäviin on tarjottu erilaisia toteutusvaihtoehtoja, joista voit valita juuri sinulle sopivimman työtavan toteutukseen

Oheismateriaalit

Tuntisuunnitelmissa hyödynnetään erilaisia valmiita materiaaleja ja dokumentteja, kuten monistepohjia ja tulostettavia kortteja. Kaikki tarvittavat dokumentit on linkitetty jokaiseen tehtävään ja tehtävässä tarvittavat tarvikkeet on mainittu tuntisuunnitelman alussa. Kaikki materiaalit ovat vapaasti ladattavissa ja käytettävissä.

Lapsen oikeuksien viikon viestintämateriaaleista löydät muun muassa kuvia käytettäväksi sosiaalisessa mediassa ja Lapsen oikeuksien “Turvallisuuden liikennepuisto” -julisteen luokkanne seinälle. Viestintämateriaaleista löydät myös aamunavausvideon lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkariselta ja Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun oppilailta, jonka voi katsoa viikon aikana yhdessä lasten kanssa.

Tulostettavat materiaalit

Oppimateriaaleissa hyödynnetään erilaisia valmiita dokumentteja, kuten monistepohjia ja tulostettavia kortteja. Tarvittavat dokumentit on linkitetty jokaiseen tehtävään. Tästä löydät listattuna keskeisimmät materiaalit, joita tarvitaan useamman tehtävän yhteydessä:

Taustamateriaalit

Osallistu lapsen oikeuksien viikkoon somessa!

Jaa tunnelmia, kuvia ja ajatuksia Lapsen oikeuksien viikolta somessa tunnisteilla #MunTurvallisuus, #SunTurvallisuus, #OikeusTurvallisuuteen, #LapsenOikeudet.

Seuraa Lapsen oikeuksien viikon etenemistä myös sosiaalisessa mediassa: Facebook: Lapsen oikeudet – Barnkonventionen, Twitter: @LapsenOikeudet ja Instagram: @lapsenoikeudet.