Keskustelua videosta: Rasismi ja syrjintä

15 min

Katsotaan yhdessä Mahdin Nuoret ry:n toteuttama video: Syrjimättömyys on ihmisoikeus – #puuturasismiin YouTubesta. (Kesto 5 min.)

Palautetaan muistiin vielä termi rasismi:

Rasismi tarkoittaa ihmisen tai ihmisryhmän asettamista alempiarvoiseen asemaan esimerkiksi todellisen tai oletetun alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kielen tai uskonnon perusteella. Rasismi ei ole ainoastaan yksittäisiä tekoja, vaan sitä ilmenee myös yhteiskunnan rakenteissa ja tavoissa.

Keskustellaan yhdessä tai pareittain/pienryhmissä videosta:

  • Asetu hetkeksi videossa puhuvien nuorten kenkiin: millaisia tunteita ja ajatuksia sinussa heräisi vastaavissa tilanteissa? Miten ajattelet, että saattaisit reagoida? Millaista reagointia toivoisit muilta?
  • Mikä rasistisiin tilanteisiin puuttumisesta tekee sinusta vaikeaa? Entä mikä voisi helpottaa puuttumista?
  • Miettikää 5 keinoa, miten bussissa tapahtuneen rasistisen tilanteen todistaneet henkilöt olisivat voineet toimia.
  • Toisinaan omassa kaveriporukassa saattaa esiintyä syrjivää kielenkäyttöä tai lennellä rasistisia vitsejä. Onko näihin mielestäsi helppo puuttua? Jos ei, miksi? Mikä voisi helpottaa tilanteisiin puuttumista?