Varhaiskasvatus

Lapsen oikeuksien viikko on valtakunnallinen varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja peruskouluun suunnattu teemaviikko, jonka aikana Lapsen oikeuksiin tutustutaan laaja-alaisesti. Viikko toteutetaan vuosittain marraskuussa Lapsen oikeuksien päivän ympärillä, mutta sisältö on käytettävissä koko toimintavuoden ajan.

Lapsen oikeuksien viikon tavoitteena on, että lapset ja varhaiskasvatuksen henkilöstö tuntevat Lapsen oikeuksien sopimuksen paremmin ja soveltavat sopimuksen velvoitteita päiväkotien ja muiden varhaiskasvatusyksiköiden arjessa ja kaikissa kasvatuskäytännöissä.

Varhaiskasvatuslaissa korostetaan lapsen edun ensisijaisuutta ja lain tavoitteet on rakennettu siten, että ne tukevat lapsen oikeuksien toteutumista. Myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyttävät lapsen oikeuksien huomioimisen varhaiskasvatuksessa. YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka täyttää tänä vuonna jo kunnioitettavat 30 vuotta, ei ole pelkkä juridinen asiakirja vaan se voi toimia varhaiskasvatuksen arkea ohjaavana periaatteena. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on hyvä väline niin lasten tarpeiden huomioon ottamiseen kuin lasten hyvinvoinnin edistämiseen ja turvaamiseen.

Varhaiskasvatuksessa toteutettava ihmisoikeuskasvatus ilmenee muun muassa päivittäisissä kohtaamisissa varhaiskasvatushenkilöstön, lasten ja perheiden kesken -kuinka sensitiivistä tai välittävää vuorovaikutus on, miten toimitaan ryhmässä yhdessä muiden lasten kanssa tai miten lasten mielenkiinnon kohteet huomioidaan ja oppimisympäristöjä rakennetaan yhdessä lasten kanssa.

Kokoamme Lapsen oikeuksien nettisivustolle tehtäväpaketteja, joilla pääset helposti alkuun teeman parissa eri-ikäisten lasten kanssa. Materiaalit julkaistaan viimeistään 1.11.2019.