Toiminnallinen peli: Neljä tärkeää asiaa

10 min tai tilanteen mukaan (katso myös tuntisuunnitelma 1, luokat 3.–4. sekä luokat 5.–6.)

Lapsen oikeuksien sopimuksessa on neljä yleistä periaatetta. Tässä pelissä huoneen neljä nurkkaa edustavat näitä neljää periaatetta.

  • Ei saa syrjiä! Syrjimättömyys (artikla 2)
  • Lapsen etu! Lapsen edun huomioiminen (artikla 3)
  • Elämä ja kasvaminen! Oikeus elämään ja kehittymiseen (artikla 6)
  • Lapsen mielipiteet! Lapsen näkemysten kunnioittaminen (artikla 12)

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/mika-on-lapsen-oikeuksien-sopimus/

Ennen leikin aloittamista käydään yhdessä huolellisesti läpi, mitä kohdat tarkoittavat ja miten ne liittyvät äsken keskusteltuun. Periaatteet voidaan myös kirjoittaa omiin vihkoihin, jotta ne jäävät jokaiselle mieleen.

Sen jälkeen jokainen periaate kirjoitetaan (joko jotkut oppilaista kirjoittavat tai opettaja itse) omalle A4-arkilleen. Jokaiseen nurkkaan laitetaan paperi, jossa lukee yksi periaate. Tilaa raivataan niin, että on turvallista juosta nurkkien välillä.

Valitaan yksi leikinjohtaja, joka asettuu niin ettei näe muita, ainoastaan “Leikinjohtajan muistilistan” jossa lukee nämä neljä periaatetta. Loput osallistujat valitsevat jokainen yhden nurkista ja menevät sinne seisomaan. Leikinjohtaja sanoo selkeällä äänellä yhden periaatteista. Kaikki, jotka seisoivat siinä nurkassa, jossa lukee kyseinen periaate, tippuvat pelistä. Loput vaihtavat nurkkaa, ja leikinjohtaja sanoo taas yhden periaatteista. Tätä jatketaan niin kauan, kunnes vain yksi osallistuja on jäljellä. Hän voittaa ja saa leikinjohtajan paikan.