Aktiverande spel: Fyra viktiga saker

10 min eller enligt situationen (se även timplan 1, 3.–4. klass och 5.–6. klass)

Konventionen om barnets rättigheter innehåller fyra allmänna principer. I det här spelet representerar de fyra hörnen av rummet dessa fyra principer.

  • Diskriminera inte! Icke-diskriminering (artikel 2)
  • Barnets bästa! Beaktande av barnets bästa (artikel 3)
  • Liv och uppväxt! Rätt till liv och utveckling (artikel 6)
  • Barnets åsikter! Respekt för barnets åsikter (artikel 12)

Läs mer om konventionen om barnets rättigheter: https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet-2/

Innan leken inleds går ni tillsammans noggrant igenom vad punkterna innebär och hur de ansluter sig till den diskussion som just har förts. Principerna kan också skrivas in i egna häften för att alla ska komma ihåg dem.

Därefter skrivs varje princip (antingen vissa elever skriver eller läraren själv) ner på ett eget A4-ark. I varje hörn läggs ett papper som innehåller en princip. Rummet ordnas så att det är tryggt att springa mellan hörnen.

Ni väljer en lekledare som ställer sig så att han/hon inte ser de andra, utan endast ”Lekledarens minneslista”, som innehåller dessa fyra principer. Resten av deltagarna väljer ett av hörnen och ställer sig där. Lekledaren säger med tydlig röst en av principerna. Alla som stod i hörnet för den aktuella principen faller ut ur spelet. Resten byter hörn och lekledaren säger en av principerna igen. Detta fortsätter tills endast en deltagare är kvar. Han/hon vinner och får lekledarens plats.