Kom ihåg -lista för arrangörer av evenemang

Vem som helst kan ordna verksamhet under Veckan för barnets rättigheter till exempel i form av evenemang, i klubbar och tillsammans med andra hobbyer eller till exempel i eftermiddagsverksamhet. Evenemang kan ordnas t.ex. i en organisations egna lokaler, i offentliga lokaler eller med fjärranslutning. Evenemangets innehåll ska då passa in i temat för Veckan för barnets rättigheter.

Minneslista för arrangörer av evenemang:

 • Fundera och välj var ditt evenemang ordnas (kontakta t.ex. ett köpcenter).
 • Välj evenemangets innehåll (läs exemplen nedan!) och en exakt tidpunkt. Evenemangets innehåll ska vara lämpligt med tanke på temat för barnets rättigheter. Temat i år är barnets rätt till välmående.
 • Be också andra aktörer delta.
 • Anmäl ditt evenemang till veckan. Du får ett nyhetsbrev när materialet för 2023 har uppdaterats.
 • Du kommer väl ihåg att också marknadsföra ditt evenemang.
 • Kom ihåg att evenemanget kan också organiseras med fjärranslutning!

Exempel på evenemang för 2023:

 • Välmåendets regnbåge
  • Du behöver lila, blåa, gröna, gula, oranga och röda post it -lappar och pennor.
  • Be barn och vuxna att skriva eller rita sina tankar om välmåendetemat (ord, fraser, bilder) på post it -lappar. Fäst alla lappar på samma vägg eller på ett stort papper i form av en regnbåge (lila bågen längst ner, sedan blå, grön, gul, orange och till sist röd). Detta kan också göras virtuellt (t.ex. Padlet, Jamboard).
  • Exempel: Vad betyder välmåendet för dig? Hur visar sig välmåendet i din vardag, i ditt liv? På vilket sätt tar du hand om ditt och andras välmående? Hur kunde välmåendet stärkas och hur kunde det påverkas? Ditt bästa tips gällande psykisk välmående / fysisk välmående / social välmående och att vara tillsammans med andra människor / digitala apparater / skolgång / fritid…
  • Ta en bild av regnbågen och lägg ut den på sociala medier. Använd hashtaggar #JagFårMåBra #DuFårMåBra och tagga @lapsenoikeudet.

Bekanta dig med vår material för hobby- och fritidsverksamhet. Där hittar du olika slags uppgifter som ni kan prova på t.ex. i klubbar eller inom eftermiddagsverksamhet. Det lönar sig också att titta på material som lämpar sig för skolor och småbarnspedagogik!