Kom ihåg -lista för arrangörer av evenemang

Vem som helst kan ordna verksamhet under Veckan för barnets rättigheter till exempel i form av evenemang, i klubbar och tillsammans med andra hobbyer eller till exempel i eftermiddagsverksamhet. Evenemang kan ordnas t.ex. i en organisations egna lokaler, i offentliga lokaler eller med fjärranslutning. Evenemangets innehåll ska då passa in i temat för Veckan för barnets rättigheter, som år 2021 är barnets rätt till gott bemötande.

Minneslista för arrangörer av evenemang:

 • Fundera och välj var ditt evenemang ordnas (kontakta t.ex. ett köpcenter).
 • Välj evenemangets innehåll (läs exemplen nedan!) och en exakt tidpunkt. Evenemangets innehåll ska vara lämpligt med tanke på temat för barnets rättigheter.
 • Be också andra aktörer delta.
 • Anmäl ditt evenemang till veckan, så fogar vi evenemanget till listan.
 • Du kommer väl ihåg att också marknadsföra ditt evenemang.
 • Kom ihåg att evenemanget kan också organiseras på distans!

Exempel på evenemang för 2021:

 • En vägg för gott bemötande
  • Vad betyder gott bemötande? Hur behandlar vi andra bra? Hur skulle vi vilja bli behandlade själva?
  • Be barn och vuxna att skriva eller rita sina tankar (ord, fraser, bilder) på post it -lappar. Fäst alla lappar på samma vägg eller på ett stort papper. Då får ni en vägg för gott bemötande! Detta kan också göras virtuellt (t.ex. Padlet, Jamboard).

Bekanta dig med vår material för hobby- och fritidsverksamhet. På sidan olika slags uppgifter som ni kan prova på t.ex. i klubbar eller inom eftermiddagsverksamhet kan laddas ner. Det lönar sig också att titta på material som lämpar sig för skolor och småbarnspedagogik!