Kom ihåg -lista för arrangörer av evenemang

Vem som helst kan ordna verksamhet under Veckan för barnets rättigheter till exempel i form av evenemang, i klubbar och tillsammans med andra hobbyer eller till exempel i eftermiddagsverksamhet. Evenemang kan ordnas t.ex. i en organisations egna lokaler, i offentliga lokaler eller med fjärranslutning. Evenemangets innehåll ska då passa in i temat för Veckan för barnets rättigheter.

Minneslista för arrangörer av evenemang:

 • Fundera och välj var ditt evenemang ordnas (kontakta t.ex. ett köpcenter).
 • Välj evenemangets innehåll (läs exemplen nedan!) och en exakt tidpunkt. Evenemangets innehåll ska vara lämpligt med tanke på temat för barnets rättigheter.
 • Be också andra aktörer delta.
 • Anmäl ditt evenemang till veckan. Du får ett nyhetsbrev när materialet för 2022 har uppdaterats.
 • Du kommer väl ihåg att också marknadsföra ditt evenemang.
 • Kom ihåg att evenemanget kan också organiseras med fjärranslutning!

Exempel på evenemang för 2022:

 • En vägg för trygghet
  • Be barn och vuxna att skriva eller rita sina tankar (ord, fraser, bilder) på post it -lappar. Fäst alla lappar på samma vägg eller på ett stort papper. Då får ni en vägg för trygghet! Detta kan också göras virtuellt (t.ex. Padlet, Jamboard).
  • Exempel: Vad betyder trygghet? Hur visar sig tryggheten i din vardag, i ditt liv? Vad får dig att känna dig trygg? Vad får dig att känna dig otrygg? Var ska det finnas mer trygghet? Hur kunde tryggheten stärkas och hur kunde den påverkas? Hur kan vi hjälpa andra att känna sig trygga?

Bekanta dig med vår material för hobby- och fritidsverksamhet. På sidan olika slags uppgifter som ni kan prova på t.ex. i klubbar eller inom eftermiddagsverksamhet kan laddas ner. Det lönar sig också att titta på material som lämpar sig för skolor och småbarnspedagogik!