Kom ihåg-lista för arrangörer av evenemang

Vem som helst kan ordna verksamhet under Veckan för barnets rättigheter till exempel i form av evenemang, i klubbar och tillsammans med andra hobbyer eller till exempel i eftermiddagsverksamhet. Evenemang kan ordnas t.ex. i en organisations egna lokaler, i ett köpcentrum eller i andra offentliga lokaler. Evenemangets innehåll ska då passa in i temat för Veckan för barnets rättigheter, som år 2020 är barnets rätt till framtid.

Minneslista för arrangörer av evenemang:

 • Fundera och välj var ditt evenemang ordnas (kontakta t.ex. ett köpcenter).
 • Välj evenemangets innehåll (läs exemplen nedan!) och en exakt tidpunkt. Evenemangets innehåll ska vara lämpligt med tanke på temat för barnets rättigheter.
 • Be också andra aktörer delta.
 • Anmäl ditt evenemang till veckan här, så fogar vi evenemanget till listan.
 • Du kommer väl ihåg att också marknadsföra ditt evenemang.
 • Kom ihåg att evenemanget kan också organiseras på distans!

Exempel på evenemang för 2020:

 • Stjärnkarta/framtidsstjärnor
  • Hur kan framtiden se ut? Vad kommer då att vara viktigt? Vad är skrämmande? Be barn och vuxna skriva sina egna tankar på stjärnformade lappar. Fäst sedan lapparna på en stor vägg/lapp, så skapar du en stjärnkarta!
 • Framtidens hinderbana
  • Hur rör vi oss i framtiden? Gör en egen hinderbana och utnyttja barnens fantasi!
 • Ett brev till ditt framtida jag
  • Gör en brevworkshop där var och en själv kan skriva ett brev till sig själv i framtiden. Deltagarna kan gärna ta med sig sitt brev och till exempel ge brevet till någon bekant som förvarar det i några år!

Bekanta dig med vår material för hobby- och fritidsverksamhet. Hela materialpaketet och separata uppgifter som ni kan prova på t.ex. i klubbar eller inom eftermiddagsverksamhet kan laddas ner. Det lönar sig också att titta på material som lämpar sig för skolor och småbarnspedagogik!