QR-orientering: Gissa meningen

Varaktighet: 30 min.

Uppgiften genomförs i grupper med 3–4 personer. Varje grupp ska ha minst en telefon eller pekdator samt anteckningsutrustning. I QR-orienteringen finns 10 olika kontroller, och vid varje kontroll finns en stavelse eller ett ord. Eleverna har till uppgift att vid varje kontroll samla in en stavelse/ett ord och därefter lista ut den mening som stavelserna/orden bildar. Uppgiften kan underlättas genom att man berättar för eleverna hur många ord det finns i det rätta svaret. Kom överens om ett avgränsat område där stavelserna/orden kan hittas. Kontrollerna kan sökas i valfri ordning.

Ladda ner och skriv ut QR-koderna (pdf)

Rätt svar: Alla har rätt till gott bemötande (Al-la har rätt till gott be-mö-tan-de)