Diskussion om känslor

15 min

Läraren ordnar en kort utfrågning om känslor, under vilken varje elev får säga vad eleven känner just nu. Eleven kan också säga ”vet inte” om eleven inte vet vad den känner eller inte vill berätta det för andra.

Om ni vill, kan ni alternativt tillsammans titta på trailern till filmen Inside Out (på finska, media-avain.fi) och tillsammans diskutera vilka känslor ni såg i trailern.

Genomföringen för nivå 1 (t.ex. klasserna 3.–4.)

Läraren påminner eleverna om att alla känslor är tillåtna och att alla har känslor och att man aldrig behöver skämmas för dem.

 • Till barnets rättigheter hör att känna trygghet. Alla behöver åtminstone en trygg vuxen. Läraren kan fråga barnen när de känner trygghet. Och när de inte känner trygghet?
 • Varje barn har rätt att leva och vara trygg. Det är inte alltid så. Ni diskuterar hurdana situationer (krig, konflikter, klimatförändringen) som kan försämra barnens trygghet.
 • Också rädsla är en känsla, även om den ibland känns större än så. Var och en av oss är rädd för något. Vad är eleverna rädda för? Vågar de prata om det?

Hur kan rädslor göras mindre?

 • Läraren påminner eleverna om att man aldrig ska förringa sina egna eller andras rädslor, vare sig de är små eller stora, verkliga eller fantasier. Vuxna har alltid till uppgift att skydda barnet och minska deras känsla av rädsla. Vilka tips har eleverna för hur man lättare kan hantera känslor av rädsla? Vad hjälper dem med att övervinna sin rädsla?
  • Till exempel att tala med andra, att teckna, att berätta för en pålitlig vuxen…
 • Är vissa saker onödiga rädslor? Vilka är sådana?

Genomföringen för nivå 2 (t.ex. klasserna 5.–6.)

Läraren påminner eleverna om att alla känslor är tillåtna och att alla har känslor och att man aldrig behöver skämmas för dem.

 • Till barnets rättigheter hör att känna trygghet. Alla behöver åtminstone en trygg vuxen. Läraren kan fråga barnen när de känner trygghet. Och när de inte känner trygghet?
 • Varje barn har rätt att leva och vara trygg. Det är inte alltid så. Ni diskuterar hurdana situationer (krig, konflikter, klimatförändringen) som kan försämra barnens trygghet.
 • Rädsla är en känsla som kan vara förknippad med fysiska reaktioner. Läraren kan fråga eleverna vilka fysiska reaktioner rädslan är förknippad med. (t.ex. man stelnar till, pulsen stiger, man svettas, skakar och andas snabbt).
 • Syftet med rädslan har under människans utvecklingshistoria varit att hjälpa människan att klara sig i en miljö som varit fylld av faror. Rädslan har varit ett viktigt och värdefullt redskap för människan att överleva. Dess uppgift är bland annat att hjälpa till att förutse faror och välja strids- eller flyktreaktion. Rädslan är alltså inte onödig.
 • Både vuxna och barn är rädda för olika saker. Vad skrämmer eleverna nu eller vad skrämde eleverna när de var små? Vågar de prata om det?

En rädsla som man upplevt i det förflutna kan framträda på nytt i en liknande situation, och samma fysiska reaktion kan uppkomma även om det inte finns någon verklig fara. Även tankar om kommande händelser eller okända fenomen väcker rädsla. Känner eleverna till sådana fenomen?