Introduktion till Mieli rf:s uppgiftspaket Körkort i psykisk hälsa (åk 1–2)

15–20 min

Syftet med uppgiften är att försöka förstå vad känslorna beror på, att inse att känslorna kan kännas i kroppen, att kunna namnge åtminstone åtta känslor och att lära sig hur man lugnar ner sig när en obehaglig känsla uppstår.

Uppgift:

Vad kan jag göra när jag känner tråkiga känslor?

Ni utför uppgiften under lärarens ledning med hjälp av följande diaserie (pdf).


Uppgiften ingår i Mieli rf:s uppgiftspaket Körkort i psykisk hälsa (Hyvän mielen taitomerkki® på finska) för årskurs 1–2. Körkort i psykisk hälsa är ett elektroniskt läromaterial som är öppet för alla för att stärka kompetensen i psykisk hälsa i grundskolan. Elevernas färdigheter växer i enlighet med läroplanen bland annat i känslo-, kompis- och säkerhetskompetens samt i att hitta egna styrkor och kunna hantera vardagen. Se helheten på Mieli rf:s webbplats (mieli.fi)