Självständigt arbete: Hälsningar från framtiden!

30 min

Anvisning för eleverna:

Skriv en text (t.ex. en berättelse, dikt eller ”tidningsartikel”) där du beskriver framtiden. Du kan själv hitta på en rubrik eller använda rubriken ”Hälsningar från framtiden!”. Kom ihåg att fundera på följande frågor innan du börjar:

  • Vilken framtid beskriver du i din text? Hur ser miljön eller människorna ut? Hurdan är vardagen? Vad är annorlunda jämfört med nutiden? Beskriver du din egen eller någon annans idealframtid, skräckscenario eller något annat?
  • Vilken stil representerar texten? Ska texten vara rolig, uppmuntrande, skrämmande, varnande eller något annat?
  • För vem skriver du? Finns det något meddelande eller någon lärdom i texten som du vill förmedla till läsaren?