Trygga vuxna i mitt liv

10 min

Uppgiften är ett citat ur publikationen ”Tunne- ja turvataitokasvatuksen opetusmateriaali – Luokka-asteet 5–6” (på finska, pdf), s. 29–33, som genomfördes i Uleåborgs stads projekt Turvallinen Oulu. Uppgiften baserar sig på en uppgift som ursprungligen publicerades i THL:s läromedel i publikationen “Tunne- ja turvataitoja lapsille” (på finska, pdf), s. 178, skribenter Kaija Lajunen, Minna Andell och Mirja Ylenius-Lehtonen. 

Varje barn har rätt till trygghet och skydd. Ibland kan det vara svårt att bedöma och veta av vilken vuxen man kan be om hjälp. Det är viktigt att kunna veta vem som är en trygg vuxen i ditt liv, så att du vet vem du kan be om hjälp av, om du känner dig illa till mods och behöver råd.

Trygga vuxna är sådana som fattar trygga beslut i barnens liv, skyddar dem och beter sig tryggt i barnens liv. Om en vuxen ber ett barn göra obehagliga saker som känns otrevliga måste du berätta om det för en trygg vuxen som du vet att kan hjälpa dig.

I kompendiet “Trygga vuxna i mitt liv” (pdf) skriver eleven sina trygga vuxna. Eleverna kan också skriva motiveringar om hur de valt sina trygga vuxna.

Uppgiften kan också ges som hemuppgift.