Pantomim: Sök ditt känslopar

20 min

Varje barn har rätt till gott bemötande och en trygg skolmiljö. Att lära sig känslomässiga färdigheter förebygger till exempel mobbning. I denna uppgift behöver ni känslokort. Ni kan skriva ut känslokort gratis t.ex. på Kehitysvammaisten Tukiliittos, Mieli rf:s eller Papunets webbplatser:

Skriv ut varje känsla i två exemplar. Målet är att eleverna ska hitta sitt känslopar. Eleverna letar efter sitt par genom att gå till en annan elev och visa en känsla. Ord får inte användas. Om det känns för svårt att skådespela känslor, kan eleven också rita en känsla på ett papper när eleven söker sitt par. Leken fortsätter tills alla har hittat sitt känslopar.