Pyssel och funderingar: Äppelträd om barnets rättigheter

35 min

Hela klassen pysslar tillsammans ett äppelträd med barnets rättigheter som består av fyra delområden: rötter, stam, grenar och äpplen. Avsikten är att ni funderar vad de fyra allmänna principerna för barnets rättigheter innebär.

Delområdena för trädet kan genomföras på alternativa sätt:

 • Läraren har färdigt gjort eller ritat ett så stort träd att eleverna kan rita eller skriva saker som ska finnas på respektive plats på trädet. Även minneslappar eller färgpapper kan användas för detta och fästas i trädet.

Eller

 • Klassen pysslar och ritar tillsammans trädets rötter, stam, grenar och äpplen.

Skapande av ett äppelträd om barnets rättigheter:

 1. Olikhetens rötter: Vad är det som gör att jag är jag?
  Varje elev får fundera ut en särskild egenskap som eleven vill skriva eller rita. Läraren skapar genom sin verksamhet och sitt exempel en atmosfär av acceptans. Eleverna undrar vad som är speciellt med honom eller henne själv och som eleven kan vara stolt över?
  Som hjälp kan ni använda MIELI Psykisk Hälsa i Finland rf:s styrkokort (pdf)
 2. En stam för välmående: Vad är det som ger mig trygghet?  
  Var och en får skriva eller rita in en eller två saker på trädstammen som ger dem trygghet (t.ex. en närstående person, hemmet, trafikljus, gatljus, ett sällskapsdjur osv.).
 3. Grenar av åsikter: Min åsikt är… 
  Var och en får skriva eller rita sin egen åsikt på trädets grenar (t.ex. ”idrott är viktigt för mig”).
 4. Drömmarnas äpplen: Vad drömmer jag om?
  Varje barn har rätt till liv och drömmar. Skriv eller rita in i äpplen vilka saker du drömmer om.

Till slut granskar ni det färdiga äppelträdet för barnets rättigheter och diskuterar det tillsammans (t.ex. hur kändes det att göra trädet, var någon punkt svår eller lätt?). Ni ska betona de vuxnas ansvar för tillgodoseendet av barnets rättigheter och barnets och föräldrarnas rätt att få hjälp och stöd, om det t.ex. finns problem hemma.

Ni går igenom med eleverna var de vid behov får hjälp om de upplever otrygghet och/eller märker att barnets rättigheter inte tillgodoses i deras eget fall. För vem kan ett barn berätta om det t.ex. inte är tryggt att vara hemma eller i skolan? Om möjligt, be till exempel att skolans psykolog och/eller kurator presenterar sig kort så att eleverna vet hur han eller hon ser ut.

 • Barnens rättigheter tillkommer alla barn
 • Vuxna har ansvar för tillgodoseendet av barnets rättigheter
 • Ni ska betona att man bör berätta om känsla av otrygghet för någon bekant och trygg vuxen
 • Vem ska man kontakta om man känner sig otrygg eller hotad och behöver hjälp? Till exempel:
  • Mannerheims barnskyddsförbunds telefon för barn och unga, brevtjänst på nätet och chatt
  • SOS Barnbyars Apuu-chatt
  • I nödfall 112