6a00e55392914d88330133f5ddebbb970b

Lapsenoikeudet.fi är en webbplats som innehåller information om barnets rättigheter.

Webbplatsen upprätthålls av samarbetsnätverket för kommunikationen av barnets rättigheter.

Projektet har fått Undervisnings- och kulturministeriets stöd för ungdomsarbete.