Barnkonventionens dag och barnrättsveckan

Barnkonventionens dag firas i Finland och runt om i världen årligen den 20 november till ära av att FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes.

Veckan för barnets rättigheter är en aktivitetsbetonad temavecka som riktas till skolorna och daghemmen vars syfte är att göra barnets rättigheter mer kända bland barn, ungdomar, lärare och personal inom skolar och småbarnspedagogiken genom gemensamma aktiviteter.

Veckan för barnets rättigheter firas nästa gång 18.–24.11.2024!

Varje förening, kommun, församling eller organisation kan främja barnens rättigheter och diskussioner om dem genom att under Veckan för barnets rättigheter ordna verksamhet som är öppen för alla.

Temaveckan  arrangeras av ett gemensamt kommunikationsnätverk för barnets rättigheter. I nätverket ingår barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå, aktörer i församlingar och staten.

Läs mer om årets tema och anmäl er på veckanforbarnetsrattigheter.fi!