2022: Varje barn har rätt till trygghet

Veckan för barnens rättigheter firades 14.11–20.11.2022.  Är 2022 var temat för veckan rätt till trygghet. Barns och ungas trygghet uppstår av en trygg miljö, trygga människorelationer och deras egen upplevelse av trygghet. Trygghet uppstår både genom möten i vardagen och genom politiska beslut. Konventionen om barnets rättigheter förpliktar vuxna att se till att barnen lever och växer upp i trygghet.

Tryggheten är grunden för barns och ungas välbefinnande och det är särskilt viktigt att sörja för den under kriser. Osäkerhetsfaktorer i fråga om sysselsättning och ekonomi på grund av coronapandemin har försvagat familjernas resurser. Priserna stiger och den sociala tryggheten och lönenivån håller inte jämna steg. Klimatförändringen och kriget i Ukraina återspeglar sig på barnens tankar om framtiden.

Kampanjen #MinTrygghet #DinTrygghet utmanade oss alla att fundera över vad allt som ger barnen, de unga och oss själva trygghet samt hur vi genom vår egen verksamhet kan skapa trygghet runt omkring oss. Rätten till trygghet gäller oss alla.

Trygghet är …

I kampanjen lyftes fram barns och ungas egna erfarenheter av och tankar om trygghet i verket Trygghet är … som publicerades 16.11.2022 och i videorna Trygghet är …. Videorna publicerades under Veckan för barnets rättigheter på måndag, onsdag och söndag. Du kan se den första Trygghet är -videon på finska nedan eler se videon här!

Publikationen Trygghet är … består av texter som skickades till en skrivtävling som ordnades våren -22 (nyhet på finska). I de olika texterna i skrivtävlingen funderar barn och unga på trygghet och framförde sina egna tankar om vad trygghet betyder för just dem. Du finner publikationen på finska hör (lskl.fi).