Grundläggande och mänskliga rättigheter som grund i den nationella barnstrategin

En nationell barnstrategi håller på att utarbetas i Finland. För förberedningen av strategin har regeringen inrättat en parlamentarisk kommitté. För …

Lapsi selin kädessään keltaisia ilmapalloja, taivas taustalla

Varje barns rätt till framtid och drömmar måste värnas ännu mer än tidigare

Kommunikationsnätverket för barnets rättigheter valde år 2020 barnets rätt till framtiden som tema. Även om många idéer och planer i …