Kommunikationsnätverket för barnets rättigheter valde år 2020 barnets rätt till framtiden som tema. Även om många idéer och planer i och med coronaepidemin har slopats, är detta ämne ännu mer aktuellt än tidigare.

Veckan för barnets rättigheter firas också i år och som årets tema har valts barnets rätt till framtiden. Det är ett paraplytema som man kan närma sig via flera olika konventionsartiklar.

Valet av tema påverkades i betydande grad av barnens och de ungas växande oro för miljön, i synnerhet klimatförändringen. Även om diskussionerna om klimatförändringen när barnkonventionen skrevs inte var lika omfattande som nuförtiden, har man i konventionen beaktat en icke-förorenad miljö som tryggar barnets uppväxtförhållanden (artikel 24). Kommunikationsnätverket vill uppmuntra vuxna att tillsammans med barn och unga behandla detta tema som är viktigt dem.

Vi vill särskilt stärka barnens och ungdomarnas tro på möjligheterna att skapa en bättre värld och därigenom skapa utrymme för positiva framtidsvisioner. Vad kan vi göra i vår vardag och hemma för att bromsa och stoppa klimatförändringen, vad kan vi göra i skolan? Hur har kommunerna redan ändrat på sin verksamhet så att den blir koldioxidneutral, och vilka lösningar har vetenskapsmännen hittat?

Barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) har å sin sida ett starkt samband med inlärning och drömyrken, men också t.ex. till tillgången till mentalvårdstjänster, som de unga själva i flera olika sammanhang har önskat att ska förbättras. Genom att stödja familjerna kan man å sin sida stärka barnets uppväxtförhållanden och ge dem tro på framtiden även när omkringliggande förhållanden belastar föräldrarna.

Mångfalden bland barn och unga samt olika uppväxtmiljöer ger temat ett jämlikhetsperspektiv (artikel 2). För vem ser framtiden ljus ut, vems framtidsdrömmar beslöjas av mörka moln? Finns det arbetsplatser i hembygden ännu när man själv är vuxen och vill bilda familj där? Vem oroar sig så mycket för nästa vecka att krafterna inte räcker till för att fundera längre framåt i tiden? Hur ser framtidsdrömmarna och framtidsutsikterna ut på olika håll i världen?

Vi ville utreda barns och ungas tankar om temat redan före veckan för barnets rättigheter. Därför besökte vi skolklasser på olika håll i Finland under vintern och träffade skolelever i olika åldrar. Deras framtidsvisioner var förhoppningar om ett vanligt och bra liv: ett trivsamt hem, familj och vänner, ett tillfredsställande arbete och en trevlig fritid. I ärenden som gällde framtidens boendemiljöer märktes oron för miljön, men också vetskapen om att man redan söker lösningar.

Sen kom coronaepidemin och världen såg plötsligt helt annorlunda ut.

Under den första veckan när vi arbetade på distans funderade vi på hur vi nu ska behandla framtidstemat, när vi inte ens vet hur den kommande sommaren ser ut. Samtidigt kände vi ändå starkt att det nu är ännu viktigare att tala om framtiden. Enligt en utredning av Barn- och ungdomsstiftelsen tänker högstadieeleverna nu mer på framtiden än tidigare.

Vi måste se till att varje barn och ung person även i Finland efter coronaepidemin vågar drömma och får vägkost för att skapa sin egen framtid. Därför bestämde vi oss för att fortsätta planera för årets tema och leva med osäkerheten.

Vi vet ännu inte hur länge undantagsförhållandena drar ut på tiden och hur kraftigt denna tid kommer att påverka barns och ungas välbefinnande. Vi vet inte hur epidemin påverkar deras framtidsvisioner och drömmar. Men jag hoppas av hela mitt hjärta att vi i framtiden kommer att minnas denna tid som ett exempel på hur stora globala problem kan övervinnas. Att våren 2020 blir en påminnelse om hur mycket människor är beredda att hjälpa varandra.

För i en sådan värld kan vi trygga varje barns rätt till framtiden.

# oikeustulevaisuuteen #rätttillframtiden

Barnkonventionsdagen firas den 20 november. Under hela veckan (16–22.11.2020) firas veckan för barnets rättigheter. Det är en aktivitetsfylld temavecka som syftar till att särskilt bland barn och unga öka kännedomen om FN:s konvention om barnets rättigheter.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *