Sateenkaarenvärinen, kuvitettu Tiuku-hahmo vilkuttaa liitutaulu taustanaan..

I ett daghem i Lahtis gav barnen idéer till en maskot för Veckan för barnets rättigheter. Utifrån deras tankar och önskemål föddes den personliga figuren som fick namnet Tiuku.

Sex små idéskapare samlades med barnträdgårdslärare Eija Rantanen i augusti till min workshop Ajatusrinki, som handlar om konstbaserad filosofi. I början av workshopen berättade jag litet om barnets rättigheter och sedan om syftet med den gestalt vi ville skapa: Den gestalt som barnen gav idéer till skulle förekomma i olika material. Figuren skulle berätta också till andra barn t.ex. vilka rättigheter barn har (eget, möjlighet att leka och gå i skola osv.) och dessutom påminna dem om hur barn inte får behandlas.

Figuren föds

”Den ska ha ett triangelformat huvud” ”Och ljusröda ögon!” ”Ögonen ska vara riktigt stora.” ”Normala händer.” ”Pälsen ska var regnbågsfärgad.”

Figuren skapades tillsammans genom olika idéer. Först frågade jag av barnen frågor som gällde maskotens utseende och ritade barnens idéer på ett stort pappersark i takt med att barnen kom med sina förslag.

Eftersom barnen hade flera sinsemellan motstridiga önskemål om vissa utseendeegenskaper, stannade vi upp och diskuterade och försökte komma på en sådan lösning där de olika egenskaperna på något sätt kan förenas eller så kom vi på en lösning på något annat sätt. Alla barn fick delta och allas åsikter beaktades i helheten.

Den tecknade figuren fick mellankropp, öron och hovar som hos en häst. Dessutom fick den en stjärtfena, en liten mun och en stor näsa.

Efter planeringen av figuren hade barnen en egen konststund då de fick planera vad figuren äter och vad den leker med. Under den första workshopen fick figuren i present en leksaksbil och en vattenrutschbana. Dessutom ville barnen att figuren skulle ha en häxas hatt och en penna som den kan teckna med. Barnen började också teckna egna gestalter.

Följande gång vi träffades pratade vi med barnen via ett par aktivitetsbaserade lekar om människors olikheter och likheter. Därefter fick barnen göra fler egna figurer och färglägga den stora figur jag ritat vid första mötet.

Barntrådgårdslärarinnan Eija Rantanen hade med barnen mellan mötena hittat på ett trevligt namn för figuren, Tiuku. Under detta möte fick Tiuku i barnens teckningar många vänner och släktingar. Dessutom fick den egenskaper och saker. Medan vi tecknade pratade vi också litet om barnets rättigheter. Exempelvis då ett av barnen för Tiuku tecknade en mor och två systrar och då hon sade att Tiukus pappa är på jobb, tog jag tillfället i akt och berättade kort om barnets rättighet till familj.

Tiuku blir bekant

Utifrån den gestalt som vi skapade under det första mötet tecknade jag en färdig bild av Tiuku. Den leende Tiuku kommer i fortsättningen att bli bekant i Centralförbundet för Barnskyddets material, som används under Veckan för barnets rättigheter. Med hjälp av materialet kan barnets rättigheter också diskuteras med små barn.

Vi kommer att få lära oss mer om Tiuku under kommande Veckor för barnets rättigheter. Nu vet vi redan det som barnen har berättat: Om Tiuku kommer emot på gatan skulle hon vara större än en elefant”…”Tiuku är lika hög som en giraff.” Tiuku har bjällror som hon fått av sin mamma och sina systrar. Tiuku badar bastu och kan köra tåg. Tiuku ligger och latar sig på olika platser. Hon har en röd flotte som hon kan ligga på vid bryggan. Dessutom gillar hon att vila under regnbågsträd och i mjuka ”favoritmoln”, som glider fram på låg höjd. Tiuku hälsar genom att vinka och säga ”Hejsan!” ”Hej då!” och ”Vi ses i morgon!”

Vi kommer i fortsättningen säkert att få se Tiuku många gånger! Tack alla barn som deltog i planeringen av Tiuku.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *