2023: Varje barn har rätt till välmående

Delta i Veckan för barnets rättigheter i de sociala medierna med taggarna #JagFårMåBra #DuFårMåBra.

Temat för Veckan för barnets rättigheter år 2023 är barnets rätt till välmående. Fysisk, psykisk och social välfärd utgör grunden för var och ens hälsa. Också ur FN:s barnkonventions synvinkel bör barns och ungas välmående granskas och främjas på bred front: barnet har rätt till bland annat tillräckligt med mat, social trygghet, en tillräcklig levnadsstandard, en hälsosam och trygg miljö, utbildning samt till vila, lek och fritid.

Under de senaste åren har flera på varandra följande och överlappande kriser särskilt belastat barns och ungas psykiska ork och välmående. Många familjers ekonomi har blivit och förblir ansträngd. Enligt FN:s barnkonventionen har barn alltid rätt till ett gott liv och särskilt skydd.

Kampanjen #JagFårMåBra #DuFårMåBra bjuder in var och en att fundera över barns, ungas och familjers välbefinnande samt alla de olika element som utgör ett gott liv. Hur kan vi positivt påverka vår egen och andras välbefinnande omkring oss? Rätt till välmående berör oss alla!

Se vår video med svenska texter där barn och unga delar på tankar om välbefinnande. Godkänn gärna kakor så att du kan se videon. Du kan också se videon 1 och videon 2 på YouTube.

Sidan fortsätter efter videon.

 

Gör något för välmående under Veckan för barnets rättigheter!

Under Veckan för barnets rättigheter 20–26.11.2023 uppmanar vi alla att tänka på och genomföra konkreta handlingar för välmående.

Vad kan du göra redan den här veckan som påverkar positivt

  1. välmående hos barn, unga och andra människor omkring dig?
  2. ditt eget välmående?

Dela din handling för välmående på sociala medier med taggarna #JagFårMåBra #DuFårMåBra och tagga (a)lapsenoikeudet -kontot i ditt inlägg. Vi delar enskilda personers och olika aktörers samt organisationers välmåendehandlingar under hela Veckan för barnets rättigheter!

Delta!

Ladda ner och dela på kampanjbilder:

På webbplatsen Veckanforbarnetsrattigheter.fi finns bilder, logon och annat kommunikationsmaterial som du kan utnyttja för att berätta att du är med i Veckan för barnets rättigheter.

Kommunikationsmaterial kan användas fritt i sociala medier och i marknadsföringen av temaveckan. Var och en kan med hjälp av materialen främja barnets rättigheter på ett enkelt sätt!

Följ Barnets rättigheter i sociala medier:

Material och ytterligare information:

Bekanta dig med all material för skolor, småbarnspedagokik och fritids- och hobbyverksamhet! Du hittar uppgifter och mer information om temaveckan på webbplatsen Veckanforbarnetsrattigheter.fi.

""