2023: Varje barn har rätt till välmående

Veckan för barnets rättigheter firades 20–26.11.2023. Temat för Veckan för barnets rättigheter år 2023 var barnets rätt till välmående. Fysisk, psykisk och social välfärd utgör grunden för var och ens hälsa. Också ur FN:s barnkonventions synvinkel bör barns och ungas välmående granskas och främjas på bred front: barnet har rätt till bland annat tillräckligt med mat, social trygghet, en tillräcklig levnadsstandard, en hälsosam och trygg miljö, utbildning samt till vila, lek och fritid.

Under de senaste åren har flera på varandra följande och överlappande kriser särskilt belastat barns och ungas psykiska ork och välmående. Många familjers ekonomi har blivit ansträngd. Enligt FN:s barnkonventionen har barn alltid rätt till ett gott liv och särskilt skydd.

Kampanjen #JagFårMåBra #DuFårMåBra bjöd in var och en att fundera över barns, ungas och familjers välbefinnande samt alla de olika element som utgör ett gott liv. Hur kan vi positivt påverka vår egen och andras välbefinnande omkring oss? Rätt till välmående berör oss alla!

Rätt till välmående -kampanjvideor

Se våra videor med svenska texter där barn och unga delar på tankar om välbefinnande. Godkänn gärna kakor så att du kan se videon. Du kan också se videon 1 och videon 2 på YouTube.

Sidan fortsätter efter videon.

 

 

Följ Barnets rättigheter i sociala medier:

Material och ytterligare information:

Bekanta dig med all material för skolor, småbarnspedagokik och fritids- och hobbyverksamhet! Du hittar uppgifter och mer information om temaveckan på webbplatsen Veckanforbarnetsrattigheter.fi.

""