Uppgiftshelhet: Meningsfull mat

30–45 min

(T.ex. hälsokunskap, hushåll, biologi)

I uppgiften får eleverna bekanta sig med kostens mångsidiga betydelse med hjälp av bilder och fundera över matens betydelse i deras eget liv med hjälp av en tankekarta.

Många av oss vet hur irriterad man kan känna sig när man är hungrig: man orkar inte fokusera, även små saker irriterar och man är över lag på dåligt humör. Å andra sidan vet också många hur det känns att få njuta av god mat i trevligt sällskap, till exempel på födelsedagsfester. Att få mat är alltså inte bara att övervinna hungerkänslan, utan det kan också vara trevliga möten och en njutning för alla dina sinnen.

Anvisningar:

Uppgift 1: Granskning av välmåendet genom bilder

Läraren håller för eleverna ett positivt tal om mat och om matens betydelse. Ni ska undvika att dela in mat eller livsmedel i ”hälsosamma” och ”ohälsosamma”. Som hjälp kan ni t.ex. använda Föreningen för matpedagogik rf, ”Ruukkus” blogg (på finska) ”10 vinkkiä myönteiseen ruokapuheeseen”.

Uppgiften genomförs i små grupper (3–5 personer/grupp).

I uppgiften används en färdig Meningsfull mat-tavelbildserie (pdf), där läraren visar en bild åt gången. Efter varje bild diskuterar smågrupperna först sina tankar med sin egen grupp, varefter grupperna för hela klassen berättar om de frågor som de anser vara viktigast.

Läraren aktiverar eleverna t.ex. genom följande frågor:

 • Vilken situation kan det vara fråga om?
 • Vad har maten med situationen att göra? / Vilken typ av mat skulle passa in i den här situationen? Varför?
 • Vilket samband har maten med olika delområden av välmåendet i denna situation?
  • Påverkar inte bara det fysiska välmåendet (man är inte hungrig längre), utan också det psykiska välmåendet (man blir t.ex. på bättre humör) och det sociala välmåendet (vid fester är viktiga personer närvarande).

Förslag till tolkning av bilder:

 • Bild 1. Bergsbestigare håller vilopaus
  • Snabb och enkel föda: mellanmåls- eller chokladstänger, energigel, nötter…
  • Ger mer energi, det känns lättare att fortsätta, undviker olyckor som orsakas av utmattning, kroppen får vila en stund, andra deltagare behöver inte lyssna på ilska som beror på hunger.
 • Bild 2. Trötthet vid läsning inför prov
  • Ät något som förbättrar humöret, och kom också ihåg att dricka. Har du alls kommit ihåg att äta?
  • Om hjärnan inte får tillräckligt med energi, går studierna trögt och eleven kan känna sig misslyckad.
 • Bild 3. Ensamhet/deppigt humör
  • När man är på dåligt humör, kommer man inte ihåg eller vill kanske inte äta. Det är viktigt att äta ens något näringsrikt varje dag.
  • En ond cirkel: När man känner sig psykiskt illamående, vill man inte äta och blir ännu mer illamående.
  • Kan du pigga upp en deppig persons dag genom att dela en chokladstång med personen? Mat är något som förenar människor.
 • Bild 4. Vila
  • Totalbetydelsen av vila och kost för välmåendet.
 • Bild 5. Träning med egen kroppsvikt
  • En idrottare ska se till att han eller hon äter tillräckligt.
  • Risken för skador ökar och prestandan sjunker om man inte har tillräckligt med energi.
 • Bild 6. Födelsedagsfester
  • Vilken favoriträtt som helst.
  • I centrum står att njuta av sällskapet och maten. Samvaro stärker de mänskliga relationerna och inverkar positivt också på den psykiska hälsan.
 • Bild 7. Ett barn och en viktig vuxen lagar mat tillsammans
  • Gör man på bilden t.ex. mat med släktens hemliga recept? Mat för en högtid? Vardagsmat?
  • Förbättrar sociala relationer, överför kulturarv, glädje av att få dela med sig av färdigheter.

(Bonus)uppgift 2: Vilka artiklar i barnkonventionen har att göra med mat?

10 min

Eleverna bekantar sig med konventionen om barnets rättigheter i små grupper och antecknar alla artiklar som på ett eller annat sätt har med mat att göra. Eleverna kan hänvisas till Unicef:s webbplats för att skapa ett sammandrag av konventionen om barnets rättigheter (unicef.fi), men även andra versioner kan användas om ni så önskar.

(Bonus)uppgift 3. Individuell uppgift: Tankekarta

Uppgiften utförs som individuellt arbete.

Eleven skapar en tankekarta där han eller hon funderar över de fysiska, psykiska och sociala betydelser maten har i elevens liv.
Eleven kan också fundera på vilka känslor med anknytning till mat som eleven känner i sitt liv, både positiva och negativa, och vad de beror på.