Bildgissningsuppgift: Gott eller dåligt bemötande?

Varaktighet: 25 min (Se även timplan 4 för klasser 3.–4.)

Eleverna delas in i grupper på 3–4 personer. Eleverna har till uppgift att identifiera om det bemötande som sker på bilden är gott eller dåligt. Hur identifierar man gott eller dåligt bemötande på bilden?

Bild 1: Att hjälpa en annan – gott bemötande
Bild 2: Att tala illa bakom ryggen – dåligt bemötande
Bild 3: Att leka tillsammans – gott bemötande
Bild 4: Att inte lyssna på en annan – dåligt bemötande