Mitkä asiat lisäävät tai heikentävät nuorten turvallisuutta?

10 min

Opettaja kertoo lapsen ja nuoren oikeudesta turvalliseen elinympäristöön. Jokaisella meistä on oikeus turvallisuuteen kotona, kaverisuhteissa, seurustellessa, koulussa ja harrastuksissa. Toisen tahallinen satuttaminen tai häirintä on aina väärin. Millaiset asiat nuorten omassa elinympäristössä heikentävät heidän turvallisuuttaan? Opettaja voi antaa tällaisista esimerkkejä (väkivalta, seksuaalinen ahdistelu, häirintä, kiusaaminen, jengiytyminen, vihapuhe…).

Mikäli oppilailla on käytössä padit tai tietokoneet, he voivat tehdä johdannon päätteeksi Nettiturvakodin Nuoren turvallisuustestin (nettiturvakoti.fi).