Kouluille

 

Lapsen oikeuksien viikko on valtakunnallinen teemaviikko, jonka aikana lapsen oikeuksiin tutustutaan laaja-alaisesti. Viikko toteutetaan vuosittain marraskuussa Lapsen oikeuksien päivän ympärillä, mutta sisältö on käytettävissä koko lukuvuoden ajan.

Lapsen oikeuksien viikon tavoitteena kouluissa on, että oppilaat ja koulun henkilökunta tuntevat Lapsen oikeuksien sopimuksen paremmin ja soveltavat sopimuksen velvoitteita koulun arjessa ja kasvatuskäytännöissä.

Myös vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet edellyttävät lapsen oikeuksien huomioimisen oppisisältöjen lisäksi kaikessa koulun toiminnassa. YK:n lapsen oikeuksien sopimus, joka täyttää tänä vuonna jo kunnioitettavat 30 vuotta, ei ole pelkkä juridinen asiakirja vaan se voi toimia koulun arkea ohjaavana periaatteena.

Ihmisoikeusperustaisen koulun työskentely perustuu ihmisarvon kunnioittamiseen, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, syrjimättömyyden ja osallisuuden periaatteille. Se on ympäristö, jossa ihmisoikeuksia opetetaan, kunnioitetaan, suojellaan ja edistetään sekä osallistetaan kaikki henkilöt koulun elämään riippumatta asemasta tai roolista kouluyhteisössä. Ihmisoikeuskasvatuksen onnistuessa kasvatamme lapsista ja nuorista ihmisarvoa kunnioittavia yksilöitä.

Lapsen oikeuksien sopimukseen tutustutaan kouluissa jo ensimmäisestä luokasta lähtien. Olemme koonneet lapsen oikeuksien nettisivustolle tehtäväpaketteja, joilla pääset helposti alkuun teeman parissa eri luokka-asteilla.

Materiaali on jaettu kolmeen osioon: 1) lapsen oikeuksien historia, 2) Lapsen oikeuksien sopimus ja 3) oikeus olla oma itseni. Jokainen osio pitää sisällään valmiin tuntisuunnitelman aiheen käsittelyn avuksi, yksittäisiä tehtäviä oppitunneille ja linkkejä lisätiedon hankkimiseen.

Materiaaleissa on otettu huomioon laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Oppilaita ohjataan ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittämiseen (L1) sekä painotetaan kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun (L2) merkityksiä. Tehtävistä löytyy myös harjoituksia monilukutaidon (L4) sekä kestävän tulevaisuuden (L7) teemoihin. Tehtävät on suunniteltu niin, että niissä hyödynnetään osallistavaa (L7) pedagogiikkaa sekä tieto- ja viestintäteknologiaa (L5).

Ilmoittaudu mukaan teemaviikkoon täältä!

Tutustu alakoululaisten ja yläkoululaisten materiaaleihin täällä.