Paritehtävä: Tunnepantomiimi

5–10 min

Tehtävässä tutustutaan erilaisiin tunteisiin.

Tehtävä:

Miltä erilaiset tunteet näyttävät? Valitaan parin kanssa vuorotellen tunnekorteista (pdf) jokin tunne, joka esitetään toiselle pantomiimina eli sanattomasti näytellen.

Mitä kaikkia tunteita saatiin käytyä läpi? Mitkä oli helppo esittää ja arvata? Mitkä tunteet olivat haastavia? Ovatko jotkin tunteet myös tosielämässä vaikeita tunnistaa ja toisaalta vaikeita näyttää toiselle?

Tarvikkeet:

Psst. Pari voi myös itse keksiä pantomiimina esitettävät tunteet.