Tehtävä 6: Pohdintatehtävä ihmisyyden arvoista ja ennakkoluuloista

Tehtävän tarkoituksena on pohtia käsitystä ihmisyyden arvosta ja ennakkoluuloja. Katsokaa luokassa UNICEFin video Would you stop if you saw this little girl on the street? 

Pohtikaa ryhmissä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

  • Ovatko kaikki ihmiset samanarvoisia?
  • Millä tavoin vaatetus vaikuttaa ihmisten ennakkokäsityksiin?  
  • Millä tavoin lapsen oikeudet toteutuvat eri puolilla maailmaa? 
  • Millä tavoin sinä voit edistää lapsen oikeuksien toteutumista?  

Vinkki! Lisää keskustelua herättäviä videoita esimerkiksi täällä: 
https://www.youtube.com/watch?v=MfGFhp1l5MU&list=PLzpuU2mppYfc-Bcwnh8RPph82HDSxMr9