Asiantuntijakirjoitus: Toteutuuko lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen?

Toteutuuko lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen?

Parhaillaan lausuntokierroksella olevissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tunnistetaan varhaiskasvatuksen suuri merkitys lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle. On valitettavaa, että viimeaikaiset varhaiskasvatukseen kohdistuneet heikennykset uhkaavat lasten yhdenvertaista oikeutta varhaiskasvatukseen ja eriarvoistavat lapsia asuinpaikan ja esimerkiksi vanhempien työllisyystilanteen mukaan. Tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksesta hyötyvät usein juuri niiden perheiden lapset, joiden varhaiskasvatusoikeutta on nyt monessa kunnassa rajattu.

Lapsen oikeuksien näkökulmasta hallituksen tekemät varhaiskasvatukseen kohdistuvat heikennykset ovat monella tavalla ongelmallisia. Huolestuttavinta on se, että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen määräytyy sen mukaan, missä kunnassa hän asuu ja mikä kunnan taloudellinen tilanne on. Kunnat päättävät itsenäisesti heikennysten toteuttamisesta – kaikki kunnat eivät ole tehneet muutoksia, mutta osa on. Jos vielä suunnitteilla olevat päivähoitomaksujen korotukset toteutuvat, lapsiperheiden tilanne kiristyy entisestään.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa kaikille lapsille oikeuden oppimiseen, kehittymiseen ja syrjimättömyyteen. Varhaiskasvatuslain mukaan kaikille lapsille tulee antaa yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen. Kuitenkin varhaiskasvatukseen kohdistuvat kiristykset vaarantavat lasten yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua toimintaan.

Varhaiskasvatusta ei tulisi nähdä kulueränä, vaan investointina, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Päätöksentekoa tulisi edeltää kattava arviointi siitä, miten päätökset vaikuttavat lasten oikeuksiin, kuten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin kasvaa ja kehittyä. Nyt tehtyjen varhaiskasvatuksen heikennysten kohdalla tätä arviointia ei ole juurikaan tehty. Taloudelliset syyt eivät ole riittävä peruste sille, että eriarvoistumisen kehityskulku alkaa jo varhaislapsuudessa.

Terhi Tuukkanen

ylitarkastaja

lapsiasiavaltuutetun toimisto

Merike Helander

lakimies

lapsiasiavaltuutetun toimisto