2012: Kasvata ilolla

 kasvata_ilolla_2012

Kasvata ilolla

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta

Lapsen oikeudet toteutuvat kun aikuiset ottavat niistä vastuun sekä kunnioittavat lapsen ihmisarvoa. Lapsen oikeuksissa on kysymys myös kasvatuksesta, lapsen ja aikuisen kohtaamisesta.  Annetaan yhdessä aikaa lapselle ja kasvatukselle. Jokainen meistä kasvattaa omalla esimerkillään; ilolla ja arvovallalla!

Lapsen tulisi persoonallisuutensa täysipainoisen ja sopusointuisen kehityksen vuoksi kasvaa perheessä onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilmapiirissä.
– YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen johdanto

Kasvata ilolla -esite (pdf)

Aikaa kasvatukseen

Kasvatus on lapsen kohtaamista. Kun voit valita, valitse aikaa lapselle. Lapsesi ja lapsenlapsesi arvostavat sitä. Kasvatus ei ole itsepalvelua. Lasta ei voi jättää kasvamaan yksin. Myös päiväkodin ja koulun arjessa lapsi kasvaa kohtaamisissa aikuisten kanssa. Tervehdys, hymy ja katse tukevat lasta kiireenkin keskellä.

Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen
huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen
Artikla kasvatuksessa.
5 artikla

Jokainen kasvattaa esimerkillään

Kasvatus on aikuisten yhteistä kumppanuutta. Vanhempia ei pidä jättää yksin kasvatustehtävässään. Kaikki aikuiset kasvattajina antavat esimerkin lapsille erilaisten ihmisten kohtaamisesta ja toisen kunnioittamisesta. Aikuisten ja lasten on tärkeä kasvaa kunnioittamaan toisiaan.

Lasta tulisi kasvattaa Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa julistettujen ihanteiden hengessä sekä erityisesti rauhan, ihmisarvon, suvaitsevaisuuden, vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden hengessä.
– YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen johdanto

Lapsella on oikeus hyvään kasvatukseen – myös kotona

Hyvä kotikasvatus syntyy myönteisestä ja kuuntelevasta ilmapiiristä. Lapsella on oikeus tuntea olevansa arvostettu, merkittävä ja hyväksytty ilman ehtoja tai vaatimuksia. Kannustava ja hyvä kotikasvatus perustuu lapsen kuuntelemiseen
ja havainnoimiseen. Hyvä kasvattaja vastaa lapsen sanallisiin ja sanattomiin viesteihin. Asiantuntijoiden tehtävä on kaikin keinoin tukea vanhempia heidän
kasvatustehtävässään.

Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen
kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti.
Valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa.
18 artikla

Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta,välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.
19 artikla

Kasvata arvovallalla – ei väkivallalla

Oikeus väkivallattomaan elämään kuuluu jokaiselle. Kotikasvatus antaa mallin siitä miten ongelmatilanteista selvitään ilman toisen satuttamista. Tukistaminen, läimäyttäminen ja muu lapsen kovakourainen käsittely on pahoinpitelyä ja rangaistava teko.

Lapset eivät usko rankaisun voimaan:

Jotkut uskovat, että lapsi oppii jos häntä rangaistaan,mutta se ei ole totta. Lapselletulee vain paha mieli tai hän suuttuu vanhemmalleen.
– Alakoululainen

Lisää hellyyttä, ei komentelua yms.
– Alakoululainen

Kuuntelutaitoa ja ei turhaa tuomitsemista.
– Yläkoululainen

Kehu lapsi päivässä

Kehumisella on ihmeellisiä vaikutuksia. Kun opettelee huomaamaan lapsessa hyviä, kehuttavia ominaisuuksia altistuu itsekin positiiviselle muutokselle. Hyvien asioiden ja tekojen esiin nostaminen tekee yksinkertaisesti ihmiselle hyvää. Kiitos ja halaus on paras päivän avaus!

Kiitos, että olet olemassa!
Mukava nähdä sinua!
Tehdään tämä yhdessä, sinusta on varmasti minulle paljon apua!
Hyvä!

Koulutuksen tulee kehittää lapsen kykyjä, ihmisoikeuksien, lapsen vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista sekä suvaitsevaisuutta.
29 artikla

Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia. Heillä on oikeus olla lapsia eli vaatia vanhemmuutta ja saada aikuisilta tukea ja turvaa. Aikuisten pitää ottaa selvää lasten ja nuorten mielipiteistä ja ottaa ne huomioon tehdessään päätöksiä.

Lapsen ihmisoikeudet eivät siirrä aikuisten valtaa tai vastuuta lapsille. Lapsen oikeudet toteutuvat, kun aikuinen ottaa niistä vastuun. Ihmisoikeudet ovat lasten turva myös niihin tilanteisiin, joissa aikuiset käyttävät valtaansa väärin. Suomessa YK:n lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan vuonna 1991. Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtioita tiedottamaan lasten oikeuksista niin lapsille kuin aikuisillekin. Myös järjestöt ja lapsiasiavaltuutettu arvioivat ja edistävät sopimuksen täytäntöönpanoa ja sen tunnetuksi tekemistä. Sopimuksen yhteinen juhlapäivä on 20. marraskuuta.